nieuws

Kamer: stevige greep op spooronderhoud

bouwbreed

den haag – De Tweede Kamer wil stevige greep houden op de prestaties van spoorbeheerder ProRail.

Binnenkort gaan staatssecretaris Schultz van Haegen en minister Peijs (verkeer en waterstaat) de onderhandelingen aan met de Nederlandse Spoorwegen en ProRail over een nieuwe tienjarige concessies voor het spoor.

Van ProRail verwacht de Kamer, zo bleek gisteren, dat het spooronderhoud op peil wordt gebracht en dat dat ook zo blijft. CDA-kamerlid E. van Hijum ziet die prestaties graag concreet vastgelegd in de nieuwe beheersconcessie van ProRail. Volgens Schultz van Haegen is dat niet mogelijk. “In concessies kunnen we geen vaste getallen opnemen, want we willen een opgaande lijn in de prestaties. Wel worden er indicatoren over bijvoorbeeld betrouwbaarheid en veiligheid in opgenomen.” Volgens haar zijn de prestaties wel vastomlijnd aan te geven in het nieuwe beheersplan dat ProRail opstelt. “We kunnen sturen met de jaarlijkse subsidiebeschikkingen en zo nodig sancties opleggen.”

VVD-Kamerlid P. Hofstra vindt de verhouding tussen Rijk en ProRail hoe dan ook niet optimaal. “Met de staat als enige klant van ProRail en ProRail als enige leverancier van het spoor, bent u tot elkaar veroordeeld”, hield hij Schultz van Haegen voor.

Reageer op dit artikel