nieuws

Goedkope arbeid tegen sterk slinkende marges

bouwbreed Premium

rotterdam – Goedkoop personeel uit Midden- en Oost-Europa vormt in de houtindustrie een goede compensatie voor de steeds kleiner wordende marges. Dat stelt het Economisch Bureau van ING Bank in een sectorrapport over de bouwmaterialenindustrie.

De houtindustrie gaat lastige jaren tegemoet. Als weinig andere heeft de sector te lijden van de geringe woningbouwproductie. Van de toelevering van houtproducten aan de bouw gaat bijna 90 procent naar de woningbouw. De helft van het volume is bestemd voor nieuwbouw.

De economen van ING signaleren een toename van de overcapaciteit. De bedrijven zijn dan ook naarstig op zoek naar nieuwe markten en verbreding van activiteiten. Tot de opties behoren het zelf ter hand nemen van de afwerking, het leveren van meer maatwerk en het openen van buitenlandse markten.

“Verdergaande mechanisatie en werving van personeel uit Oost-Europa bieden tegenwicht aan de margedruk. Gevaren als meer buitenlandse concurrentie, strengere regelgeving en hogere kwaliteitseisen blijven de sector in hun greep houden”, aldus de bankier. Lichtpuntjes zijn de toenemende belangstelling voor gecertificeerd hout en de groeiende renovatiemarkt.

De bouwmaterialenindustrie slaagde in de periode 1991 tot 2001 zijn productie met jaarlijks 1,5 procent op te voeren. Drie jaar geleden echter zette de neergang in. Voor de komende jaren voorspelt ING jaarlijks een krimp van 4,7 procent. In het sectorrapport wordt de afzet van bakstenen dit jaar op minder dan een miljard eenheden geraamd. “Een sanering is daardoor onontkoombaar”, menen de economen te weten. “Aan de andere kant neemt de vraag naar gebakken klinkers toe en bieden innovaties in de baksteenindustrie perspectief. Te denken valt aan arbeidsbesparende kant-en-klare geveldelen en grotere formaten dakpannen”. Ook de betonindustrie bevindt zich in onrustig vaarwater. De inkomstenstroom verbetert door prefab-toepassingen en nieuwtjes als het zelfverdichtend beton. Door de beëindiging van grote projecten hogesnelheidslijn en Betuweroute dreigt een sterke vraaguitval. En nog meer gevaren liggen op de loer. Zo verliest beton terrein aan pvc bij de aanleg van rioleringen en aan staal bij de bouw van grote overdekte ruimtes.

Prijzenslag

De spanning wordt nog verder opgevoerd door de geweldige prijzenslag die woedt in Duitsland. Export blijkt moeilijk en importen hebben een drukkend effect op de binnenlandse prijzen.

De omzet van de bouwmaterialenhandel zal vanwege de historisch lage nieuwbouwproductie een dalende trend vertonen. De groeiende renovatiemarkt biedt enige compensatie. Vanwege de gefragmenteerde kleinschaligheid neemt het belang van de distributie toe.

De achterblijvende groei van de nieuwbouw heeft een positief effect op het groot onderhoud. Ook in de crisis begin jaren negentig steeg het aandeel groot onderhoud sterk.

De economen van ING signaleren dat de groothandelaren van bouwmaterialen in een hevige strijd verwikkeld zijn om hun marktaandeel te behouden. Decor is de toegenomen marktmacht van de afnemers door concentraties.

De ING ziet schaalgrootte als doorslaggevend om te kunnen overleven. “In het distributielandschap zal op termijn nog slechts plaats zijn voor enkele partijen met landelijke dekking, aangevuld met enkele sterke regionale groothandels”.

Reageer op dit artikel