nieuws

Geld voor A4 door Midden-Delfland

bouwbreed Premium

Met het nu beschikbare budget van 475 miljoen euro kan de weg volgens Norder in het weidegebied in een 2,5 meter diepe half open tunnelbak worden aangelegd, met aan weerszijden een 2,5 meter hoge dijk. Tussen Vlaardingen en Schiedam komt de weg in een dijk te liggen om overlast voor omwonenden te voorkomen. “Hierdoor zijn de weg en het verkeer niet te zien vanaf het maaiveld. En de dijken passen mooi in het landschap.”

Met de toezegging van Peijs komt vooralsnog een einde aan jarenlang soebatten. Reeds in de jaren zeventig waren er plannen om de A4 door Midden-Delfland door te trekken om andere wegen te ontlasten. Door protesten van onder meer milieuorganisaties werden de plannen telkens vertraagd. Ook nu heeft Milieudefensie overigens aangekondigd weer ten strijde te trekken tegen welke variant dan ook.

Norder blies twee jaar geleden de discussie succesvol nieuw leven in door gemeenten en andere betrokken partijen op één lijn te krijgen. Dit �plan Norder� is wat de gedeputeerde betreft niet van de baan. “Mogelijk kunnen andere ministeries daaraan bijdragen”, aldus de gedeputeerde, daarbij doelend op nog lopende financieringsaanvragen bij de ministeries van VROM en Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit.

Peijs noemde ruim een maand geleden het nu voorliggende plan “een mooie middenweg tussen het plan van Norder en ons plan.” Ze stelde toen ook dat het “nu of nooit is”, omdat ze niet meer van plan is haar ambtenaren nog langer te laten studeren op dit deel snelweg.

Reageer op dit artikel