nieuws

Geen kerstboom meer in kerk is toch te gek

bouwbreed

Het is toch te gek dat de gemeente verbiedt dat mensen naar een kerkdienst gaan? Door een afwijkende opvatting over brandpreventieve normen, moeten kerkbesturen in Amsterdam, Amersfoort en Den Ham tegen hun leden zeggen dat er geen plaats meer is voor hen in de kerk. Het is toch te gek dat er geen kerstboom meer […]

Het is toch te gek dat de gemeente verbiedt dat mensen naar een kerkdienst gaan? Door een afwijkende opvatting over brandpreventieve normen, moeten kerkbesturen in Amsterdam, Amersfoort en Den Ham tegen hun leden zeggen dat er geen plaats meer is voor hen in de kerk. Het is toch te gek dat er geen kerstboom meer in de kerk mag staan? Nog gekker zijn de nieuwe impregnatie-eisen waardoor kerstbomen na januari afgevoerd moeten worden als chemisch vuil, terwijl uit een rapport van TNO uit 2002 blijkt dat impregneren weinig tot geen verschil maakt. Het is toch te gek dat bij de Matheus-passion in Naarden wel de ministers en burgemeester en wethouders in de kerk zitten, terwijl de gemeente burgers weigert omdat de brandweer tot de ontdekking is gekomen dat de kerkdeuren naar binnen in plaats van naar buiten open gaan. Verbouwen van een dergelijk monument mag niet. En een mannetje bij de deur om bij brand de deuren open te doen, telt niet: de man zou wel eens weg kunnen lopen.

Het is toch te gek, begint een stopwoord te worden van de nieuwe kamerleden die zich verbazen over het woud van regels en het gebrek aan gezond verstand bij toepassing van regels.

Gebruiksvergunning

Het negatieve effect van verschrikkelijke rampen zoals in Enschede en Volendam, is dat regelingen rechtlijnig worden uitgevoerd zonder na te denken met gezond verstand wat de beste oplossing is. Maar mensen niet meer bij een kerkdienst binnen laten terwijl er sinds de Noormannen geen branden meer tijdens kerkdiensten zijn geweest, is inderdaad te gek. Natuurlijk waren er wel branden bij kerken. Zij werden veroorzaakt door dakdekkers bij verbouwingen, kachels of kortsluiting. Maar dat was per definitie nooit tijdens een dienst. Laten we nu eens niet als een politicus gelijk gaan roepen, maar eens kijken wat het probleem is. Gebouwen waar meer dan 50 mensen aanwezig zijn, hebben een gebruiksvergunning nodig. De gebruiksvergunning wordt afgegeven op basis van het Bouwbesluit. Het Bouwbesluit is een op basis van de Woningwet in 1992 tot stand gekomen en in 2003 aangepaste landelijke regeling van het Ministerie van VROM. Het Bouwbesluit voorkomt dat elke gemeente afwijkende eisen stelt. Een gemeente kan dus niet om iemand te plezieren lagere eisen stellen. Maar ook het stellen van zwaardere eisen mag niet. Bij het opstellen van het Bouwbesluit heeft een evenwichtige belangenafweging plaatsgevonden tussen sociaal-maatschappelijke en economische belangen, met inachtneming van verworven rechten.Probleem is echter dat het Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding (NIBRA) het niet eens is met het Bouwbesluit.

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft in februari 2002 – dus lang na de van krachtwording van het Bouwbesluit – het door het NIBRA ontwikkelde �brandpreventiebeleid bestaande bouw� aangekocht en als handreiking aan alle gemeenten in Nederland ter beschikking gesteld.

Stammenstrijd

Deze handreiking kan nog steeds gedownload worden van de website van het Ministerie van BZK. Diverse gemeenten beroepen zich nu op de handreiking en introduceren op deze manier strengere voorschriften dan toegestaan volgens het Bouwbesluit. De Brandweerkring Noordoost-Friesland schreef kerkbesturen, beheerders van verenigingsgebouwen en openbaar toegankelijk gebouwen aan en verwees daarbij conform de handreiking naar regelgeving van de rijksoverheid uit 1991.

Het gehele Bouwbesluit werd genegeerd. Dit was voor mijn collega Atsma en mij aanleiding om schriftelijke vragen aan de minister te stellen. Maar of het er nu eindelijk een overleg komt met betrokkenen waarbij gekeken wordt wat nodig is en praktisch uitvoerbaar is, is de vraag. Laat staan dat de stammenstrijd tussen de verschillende ministeries en andere overheidsorganen beslist wordt en erkend wordt dat slechts het Bouwbesluit geldt. Voor de komende Kerst hoop ik op het gezonde verstand van de betreffende wethouders en burgemeesters. Bij Prinsjesdag wordt tenslotte ook een uitzondering gemaakt voor de bijeenkomst in de Ridderzaal.

Dr.ir. C. Antoinette Vietsch is architect en lid van de Tweede Kamer, CDA-fractie.

Reageer op dit artikel