nieuws

Gebreken kwellen Waarborgfonds

bouwbreed Premium

rotterdam – De stichting Waarborgfonds Koopwoningen wordt geconfronteerd met een fikse toename van klachten over ingrijpende gebreken. Inmiddels betreft 41 procent van de meldingen fouten met grote financiële consequenties.

Het Waarborgfonds signaleert tevreden dat in het boekjaar 2002/2003 het aantal klachten met 22 procent is afgenomen. “Het is jammer te constateren dat de ernst van de gebreken toeneemt. Hoewel de oorzaken divers zijn, vast staat dat een trage of gebrekkige afhandeling van schadegevallen hoog scoort”, aldus directeur Horvers.

Het Waarborgfonds bepleit gezien de hoge kosten van arbitrage een streng kwaliteitsbeleid. Om de deelnemers dichter op de huid te zitten, voert het fonds een ratingsysteem in om te bepalen hoe individuele bedrijven scoren.

Het Waarborgfonds noteerde vorig jaar 2142 klachten. Gemopperd werd op 3341 gebreken. De oogst is nog maar het topje van de ijsberg omdat lang niet alle klachten op woningen door de kopers bij SWK worden gemeld.

Bijna de helft van alle klachten heeft betrekking op de afwerking (1622). Hoog op de lijst staan ook lekkages (759), technische installaties (431) en de garage dan wel berging (201).

Verhoudingsgewijs vertoont de aard van de klachten een stabiel beeld. “Lekkages scoren onveranderd hoog, waarbij detaillering en uitvoeringsfouten elkaar in evenwicht houden”, aldus het fonds. “De technische installaties worden door de verwarmingsproblemen negatief beïnvloed. Belangrijke aandachtsgebieden zijn de marginale berekening van installaties waar om reden van commercieel belang de capaciteitsreserve tot een minimum is teruggebracht”. Ook de toepassing van warmtepompen en installaties om warmte terug te winnen, veroorzaken talrijke geschillen. De verwijten betreffen zowel eengezinswoningen als grotere complexen. Het waarborgfonds verwacht dat de klachten over de installaties de komende jaren alleen nog maar zullen toenemen.

Uit analyse van de constructieve gebreken blijkt een sterke toename van schade aan latei-constructies, met scheurvorming in gevels als gevolg.

In zijn 25ste boekjaar werd het Garantiefonds aanvankelijk getroffen door een scherpe afname van het aantal uitgegeven certificaten. Het fonds liep de eerste maanden een achterstand van 17 procent op. Later trad herstel in tot een verlies van nog 8 procent. Het aantal nieuw aangemelde woningen nam fors met 33 procent toe tot 17.204.

Afgelopen jaar slaagde SWK in 455 gevallen conflicten op te lossen en daarmee dure arbitrage te voorkomen. In 276 gevallen velde uiteindelijk de scheidsrechter een oordeel. Uit de praktijk van het Garantiefonds blijkt dat 1,4 procent van alle opgeleverde woningen tot een arbitragezaak leidt.

Reageer op dit artikel