nieuws

Fragiel

bouwbreed Premium

Gelukkig is de ineenstorting van de onroerendgoedmarkt nog uitgebleven. Vele doemdenkers dreigen ongelijk te krijgen. Het sentiment van de o.g.-markt is zoals dat met stemmingen hoort gevoelig voor allerlei externe invloeden. Daarom begrijp ik ook niet dat overhe- den met zo�n grof geweld o.g.-eigenaren attaqueren. Wat willen zij nu? Met uitzondering van de bedrijfs-o.g.markt is […]

Gelukkig is de ineenstorting van de onroerendgoedmarkt nog uitgebleven. Vele doemdenkers

dreigen ongelijk te krijgen. Het sentiment van de o.g.-markt is zoals dat met stemmingen hoort gevoelig voor allerlei externe invloeden. Daarom begrijp ik ook niet dat overhe-

den met zo�n grof geweld o.g.-eigenaren attaqueren. Wat willen zij nu?

Met uitzondering van de bedrijfs-o.g.markt is de situatie nu redelijk stabiel. Grote prijsdalingen van zowel woon- als bedrijfspanden zijn uitgebleven.

Er zijn ook niet abnormaal veel gedwongen verkopen van panden, waarvan de eigenaren de hypotheeklasten niet meer betalen. Weliswaar staan er veel kantoren te huur, maar dat is cyclisch en dat komt vooral door de ontwikkelwoede van beleggers en anderen.

Dus dacht ik al met al hoeven we ons niet echt ongerust meer te maken, zolang de rente op het huidige lage niveau blijft en de economie niet slechter maar ietsje beter gaat draaien. Maar wie schetst mij verbazing? De overheden buitelen over elkaar om huurders en eigenaren van woon- en bedrijfspanden het leven zuur te maken.

De ene keer snijdt men in de aftrek van hypotheekrente voor woningen. De andere keer belast Den Haag de onderhoudsreserves van Verenigingen van Appartementseigenaren. Huiseigenaren krijgen te maken met het Eigen Woningforfait (voorheen Huurwaardeforfait) bij de Inkomstenbelasting en de Vermogenrendementsheffing.

Vanuit de provincie krijgen we aanslagen van de Polder- en Waterschappen. En nu brengt een onderzoek van de Vereniging Eigen Huis aan het licht dat de gemeentelijke lasten over 2004 met gemiddeld 6,5 procent zullen stijgen. En, let wel dit geldt uiteraard ook voor huurders en eigenaren van bedrijfs-o.g., ofschoon ik daarover veel te weinig lees. Juist in een tijd dat mensen veel of weinig achteruit gaan in hun inkomen of zelfs terugvallen op een uitkering door verlies van hun baan of door faillissement van hun bedrijf zou ik verwachten dat overheden zich terughoudend opstellen met het ophalen van geld onder hun bevolking. Iedereen moet bezuinigen, dus ook alle overheden. Per slot van rekening zijn wij zelf met ons allen de overheid, dus een beetje minder kan ook wel.

Dus alle belastingtarieven en andere heffingen mogen niet meer stijgen in 2004 dan bijvoorbeeld het prijsindexcijfer: 2,5 procent. Maar als ik de nullijn van alle CAO-lonen zou hanteren, moeten deze opheffingen met nul omhoog, dus gelijk blijven. Me dunkt, ligt hier een aardige taak voor de politiek. Die moet eens wat meer aandacht krijgen voor mensen die willen werken en met bedrijven risico�s nemen, dit in plaats van dagen debatten te vullen over minima en andere subsidies. Welke overigens allemaal nodig zijn, maar in Den Haag schijnt men te vergeten waarvan de schoorsteen gaat roken.

Deze vervelende zaken zijn slecht voor het sentiment voor ondernemers, beleggers en huiseigenaren. Dat is niet goed voor de economie en niet goed voor de o.g.-markt. En juist met een goede o.g.-markt, die goed is voor onze economie kunnen we voor velen leuke dingen doen. Andersom gaat er minder belastinggeld naar leuke dingen voor de mensen.

Dus overheden moeten voorzichtig zijn met hun tafelzilver, hun melkkoeien, dat zijn bedrijven en huiseigenaren. Als er fragiel op een postpakket staat moet je er voorzichtig mee omgaan, want er zit iets breekbaars in. Ben dan ook voorzichtig en doe niets stoms waardoor het breekt.

Hans Broeren

makelaar o.g. in Amsterdam

(www.broeren.com)

Reageer op dit artikel