nieuws

Forse meevaller voor Randstadspoor

bouwbreed

den haag/utrecht – Minister Peijs (verkeer) heeft toegezegd een meevaller van 88 miljoen euro toe te bedelen aan het Randstadspoor.

Het is geld dat overblijft van de geplande verbreding van de A2. Door te kiezen voor twee keer vier rijstroken in plaats van vier keer twee, wordt 88 miljoen euro bespaard. “Een meevaller waar we niet op hadden gerekend”, reageert projectleider M. de Zeeuw van Randstadspoor op de toezegging van de minister. Randstadspoor is het metro-achtige netwerk rond Utrecht en Amersfoort dat met name de Vinex-wijken Leidsche Rijn, Houten-Zuid en Amersfoort-Vathorst moet ontsluiten.

Het netwerk gaat gebruik van bestaand spoor en uitbreidingen die al gepland zijn, zoals tussen Woerden en Houten en tussen Amsterdam en Utrecht.

Teleurstelling

De Utrechtse/Amersfoortse regio kreeg onlangs een forse teleurstelling te verwerken omdat Peijs de reeds gereserveerde rijksgelden in het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT) van 900 miljoen euro pas tussen 2009 en 2014 beschikbaar wil stellen. De regio was er op basis van contracten met Verkeer en Waterstaat van uitgegaan dat de eerste treinen al in 2011 zouden gaan rijden.

Om deze voor de regio “onbespreekbare en onbegrijpelijke vertraging” op te lossen, is besloten zelf honderd miljoen euro voor te financieren en de rentelasten van zo�n tien miljoen ook voor eigen rekening te nemen.

Waaraan de meevaller van 88 miljoen euro wordt besteed, is nog onderwerp van bespreking tussen de bestuurlijke partners van Randstadspoor. “Waarschijnlijk wordt het niet in mindering gebracht van die voorfinanciering”, zegt projectleider De Zeeuw�, “want dat bedrag was al niet toereikend”.

In het eerste kwartaal van 2004 praat Peijs hierover verder met de regio, onder meer over een mogelijke herprioritering van andere infrastructurele projecten in de regio.

Door die naar achteren te schuiven, kan eerder geld vrijkomen voor de uitvoering van Randstadspoor.

Reageer op dit artikel