nieuws

Finnen eisen als vanouds hout uit Russische bossen

bouwbreed Premium

helsinki – De Finse bosindustrie dreigt naar het Europese Hof te stappen als de Europese Unie de inspectie voor hout uit Rusland verscherpt. In het permanente EU-comité voor de plantengezondheid bestaat een meerderheid voor extra toezicht aan de Europese buitengrens op al het geïmporteerde naaldhout.

De Finnen zijn faliekant tegen de maatregel om Russisch hout nauwlettender te beoordelen. De vrees bestaat dat het bedrijfsleven door toenemende inspecties op kosten wordt gejaagd. Bovendien zijn de in Karelië gelegen Russische bosbedrijven – sinds de Tweede Wereldoorlog – van Finse herkomst.

“De bossen van Finland zijn volop in gebruik. Geïmporteerd hout uit Rusland is nodig om de productie te handhaven”, aldus directeur. H. Valtanen van de Federatie van de Finse Bosindustrie. “Rondhout wordt sinds 1890 uit Rusland in Finland ingevoerd. Er zijn geen tekenen dat met het hout ziektes ons land binnenkomen.”

Volgens de Finse bosbouwers moet de houtimport op de oude voet kunnen doorgaan zo lang geen gevaar bestaat ziektes binnen te slepen. Fytosanitaire certificaten worden overbodig geacht. Volgens studies van het Finse onderzoeksinstituut voor de bosbouw en controles van de nationale inspectiedienst, zijn op het hout geen ziektes aangetroffen. De Finse bosbouwers bieden aan de inspecties zo nodig op te voeren en regelmatig aan Brussel te rapporteren.

Onderbouwing

Valtanen: “De andere lidstaten hebben geen onderbouwing gegeven voor hun standpunt. Ondanks verzoeken daartoe. Finland is de enige die met wetenschappelijke bewijzen komt”.

Het argument dat met het toegenomen houttransport de gezondheidsrisico�s toenemen, raakt volgens Valtanen kant noch wal. “De gemiddelde transportafstand van het naar Finland geïmporteerde hout is de laatste tien jaar juist met honderden kilometers afgenomen. De oogst is tot een derde teruggevallen van het niveau tijdens het Sovjettijdperk”, aldus Valtanen.

De Finse minister-president M. Vanhanen ondersteunt de strijd van zijn bosbouwers om hout uit Rusland niet te discrimineren.

Reageer op dit artikel