nieuws

Fiat bouw huizen op plek boerderijen

bouwbreed Premium

den haag – Overijssel wil woningbouw toestaan op plaatsen waar nu nog boerderijen staan. Deze woningen moeten een eind maken aan de woningnood onder ouderen en starters.

Dat staat in het reconstructieplan Salland-Twente dat minister Veerman (Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit vandaag uit handen van gedeputeerde P. Jansen krijgt.

Het is het tweede reconstructieplan dat zover af is. Nu gaat deze de inspraakronde in. In het geval van Overijssel geldt de rood-voor-rood regeling om de sloop van stallen te financieren. Dat wil zeggen dat er op die plekken, in een aantal gevallen, huizen mogen worden gebouwd vooral voor starters en ouderen, omdat voor die doelgroepen te weinig woningen beschikbaar zijn.

Het veranderen van de bestemming levert geld op. Zonder het toestaan van deze wijziging zouden de kosten nog hoger uitvallen. Op dit moment is er al 1,24 miljard euro nodig om het plan, met een levensduur van twaalf jaar, uit te voeren.

Andere vrijkomende stallen kunnen gaan dienen als expositieruimte, naaiatelier, of bijvoorbeeld kinderopvang. In een ander deel van de provincie is een dergelijk hergebruik al aan de orde, maar de opstellers van het reconstructieplan willen het ook hier stimuleren.

De reconstructie is nodig vanwege de vele claims op de grond. De provinciale ecologische hoofdstructuur vergt tot 2018 zo�n 12.000 hectare an landbouwgrond. In dezelfde periode is bovendien 6.000 hectare nodig voor de waterberging vanwege de klimaatverandering en bijbehorende nattere winters. De provincie wil daarvoor grond aankopen. Bovendien zijn melkveehouderijen nu gebonden aan allerlei restricties, omdat ze bijvoorbeeld te dicht bij bebouwing zitten. Door kavelruil krijgen zij weer een kans om te groeien en hun levensvatbaarheid te vergroten. De provincie denkt nog aan het oprichten van een grondbank om dat gemakkelijker te laten verlopen.

Na inspraakrondes en informatieavonden is het de bedoeling dat het provinciebestuur het reconstructieplan komende zomer vaststelt.

Reageer op dit artikel