nieuws

Extra hogere kosten door Bouwbesluit

bouwbreed

den haag – Geen 6 procent, zoals bij de invoering van het nieuwe Bouwbesluit werd geschat, maar achteraf zon 9 procent kostenstijging. “Door vijf woningtypen door te rekenen kom ik op meerkosten tussen 8,14 en 9,78 procent voor het nieuwe Bouwbesluit. Bij het kwalitatief nog iets betere Woonkeur kom ik zelfs uit op meer dan 16 procent,” aldus kostendeskundige E. de Rechteren van Hemert. Ook in ontwerperskringen wordt met enige zorg gekeken naar de kosteneffecten van het op 1 januari 2003 in werking getreden nieuwe Bouwbesluit.

Belangrijkste invloed op de kosten van woningen heeft uiteraard de fors toegenomen verdiepinghoogte. “Dertig centimeter erbij op een verdiepinghoogte van voorheen 2,4 meter, dat is 12,5 procent. Bijna eenzelfde percentage zie ik terug bij de binnenwanden, die tussen 11 en 14 procent duurder zijn geworden”, zo constateert De Rechteren.

Hij keek ook naar de effecten van het nieuwe Bouwbesluit op woninggescheiden wanden en kopgevels en kwam daar gemiddeld iets lager uit: tussen 10 en 12 procent.

Opmerkelijk genoeg is de kostenstijging verhoudingsgewijze het laagst bij de doorgerekende voor- en achtergevel: tussen 7 en 11 procent, met een gemiddelde van bijna 9 procent. Reden daarvoor is het raamoppervlak; hoe groter dat is, hoe lager de stijgingspercentages. “Voor- en achtergevel laten heel goed zien waar die kostenstijging precies vandaan komt, namelijk uit het grotere materiaalverbruik en de extra kosten om die meer materialen te verwerken,” aldus De Rechteren.

Bij zijn rekenexercitie keek de kostendeskundige naar vijf veelgebruikte woningtypen, waarvan twee met plat dak. Bij de vier doorgerekende meerverdiepingwoningen blijkt ook de luiere Bouwbesluit-trap van invloed op de kostenstijging. Het onvermijdelijk grotere trapgat brengt namelijk het nuttig vloeroppervlak omlaag, wat zich vertaalt in een iets hogere gemiddelde kostprijs per vierkante en kubieke meter.

Dat de kostenstijging geheel voor rekening komt van extra materiaal en loonkosten ligt voor de hand, maar is volgens De Rechteren ook jammer: “Ondanks de forse kostenstijging in de woningbouw zal de uitvoeringskwaliteit namelijk weinig of in het geheel niet verbeteren. Zo zijn er per woning tussen dertig en 110 verbeterpunten bij oplevering. Vandaar dat ik richtlijnen voor uitvoeringskwaliteit graag in het Bouwbesluit had gezien. Het ligt meestal niet aan de materialen, maar aan de uitvoering. Toch denk ik dat het huidige Besluit een hele verbetering is ten opzichte van het oude.”

De Rechteren van Hemert deed zijn rekenexercities op verzoek van tijdschriftredacties van uitgeverij ten Hagen & Stam.

Uit recent onderzoek in opdracht van de BNA komen nog andere kostenverhogende effecten naar voren. Enerzijds gaat het om niet nader gespecificeerde meerkosten die niet altijd worden afgedekt en anderzijds om extra kosten bij de planontwikkeling of op personeel gebied. “Het Bouwbesluit is te ingewikkeld geformuleerd voor mensen die er binnen architectenbureaus direct mee moeten werken. Inschakeling van specialisten (intern en extern) is steeds meer nodig. Dit werkt kostenverhogend en vertragend in de besluitvorming,” aldus het onderzoeksrapport �Ervaringen van ontwerpers met het Bouwbesluit 2003�.

TABELKOP:Gemiddelde kostenstijging door nieuwe Bouwbesluit

extra kosten

in procenten

Verdiepinghoogte 2,7 meter

Gemiddelde gehele woning9

binnenwand 3,6 meter met deurkozijn14

binnenwand 9,0 meter met deurkozijn11

voorgevel met 60 procent raamoppervlak8

voorgevel met 40 procent raamoppervlak9

achtergevel met 70 procent raamoppervlak9

achtergevel met 50 procent raamoppervlak11

woningscheidende wand bij plat dak11

woningscheidende wand bij schuin dak10

kopgevel bij plat dak12

kopgevel bij schuin dak11

Reageer op dit artikel