nieuws

Extern onderzoek subsidies Gronings Martiniplaza

bouwbreed Premium

groningen – Externe deskundigen moeten onderzoeken of de ruim 3,6 miljoen euro provinciale subsidies, die het Groningse beurs-, sport- en theatercomplex Martiniplaza enkele jaren geleden heeft gekregen voor een ingrijpende verbouwing en uitbreiding, terecht is verleend.

Hiermee verwees de Raad van State de zaak terug naar de rechtbank in Groningen. Twistpunt is mogelijke concurrentievervalsing met de Prins Bernardhoeve in Zuidlaren.

Het beurscomplex Prins Bernardhoeve vocht de omstreden subsidie tijdens de verbouwing in eerste instantie bij de rechter aan en kreeg gelijk. Een tijdelijke bouwstop was het gevolg. De subsidieverleners – de gemeente Groningen, de provincie Groningen en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland – gingen vervolgens tegen die uitspraak in beroep, waarna de bouw kon worden afgemaakt.

De Raad van State heeft die bezwaren nu ongegrond verklaard, omdat onvoldoende is aangetoond dat geen sprake is geweest van concurrentievervalsing.

Concurrerend

Externe deskundigen moeten nu klaarheid scheppen. Volgens de Prins Bernardhoeve is de verstrekte subsidie gebruikt voor een verbouwing, die tot doel heeft meer met Zuidlaren concurrerende beurzen te organiseren.

Martiniplaza beweert dat de gesubsidieerde verbouwing juist tot doel had de functies theater- en topsporthal te verbeteren. Die functies concurreren weer niet met de Prins Bernardhoeve, omdat daar uitsluitend beurzen worden georganiseerd.

Reageer op dit artikel