nieuws

Dekker past Woningwet aan na bouwstop Leidse binnenstad

bouwbreed Premium

den haag – Minister Dekker (VROM) wil de Woningwet aanpassen naar aanleiding van de Leidse bouwstop. Ze wil af van bouwvergunningen voor onderhoud en aanschrijvingen van lokale bestuurders in beschermde stads- en dorpsgezichten. Het voorstel verschijnt in de eerstvolgende wijzigingen op de wet.

Dekker schrijft dat in antwoord op Kamervragen. Zowel CDA als VVD stelde vragen naar aanleiding van een uitspraak van Raad van State dat in de Leidse binnenstad geen bouwvergunningen meer mochten worden afgegeven. De oorzaak ligt in te oude bestemmingsplannen, waarvoor een levensduur geldt van tien jaar. Dekker benadrukte in haar antwoord dat gemeenten zelf verantwoordelijk zijn voor het actualiseren van hun plannen.

Burgers, bedrijven en bouwers dreigden de dupe te worden van de uitspraak. BouwNed Leiden zag het jaarlijks bouwpotentieel 15 tot 20 miljoen euro verdwijnen en daarmee ook tientallen banen. De gemeente heeft dat met het snel invoeren van een gedoogbeleid voorkomen.

Voortvarend

Leiden had de bouwstop echter kunnen vermijden met een voortvarende aanpak van de wijziging van het bestemmingsplan, schrijft Dekker.

Het plan was reeds twintig jaar oud, maar bouwvergunningen werden wel verleend omdat inhoudelijk het plan nog voldeed. Ze misten echter aanwijzingen van beschermde stads- en dorpsgezichten, waarvan vermelding verplicht is sinds de wijziging van de Monumentenwet van 1998.

De gemeente verleende bouwvergunningen op basis van een voorbereidingsbesluit en een verklaring van geen bezwaar van de provincie.

De Raad van State heeft echter bepaald dat een voorbereidingsbesluit niet langer voldoende is wanneer er sprake is van een beschermd stads- of dorpsgezicht. In die gevallen moet er volgens de rechter minimaal sprake zijn van een ter visie gelegd ontwerp bestemmingsplan.

Volgens de minister kennen de 350 beschermde stadsgezichten nog 25 gebieden waarvoor nog geen nieuw bestemmingsplan is. Zij heeft echter nog geen exacte informatie over de in procedure gebrachte bestemmingsplannen in die gebieden. In Leiden beginnen in het vroege voorjaar van 2004 de benodigde procedures voor vernieuwing van de plannen.

De gemeente Leiden een gedoogbeleid ingevoerd. Dat was nodig om bepaalde gebouwen in de binnenstad te voorzien van aanpassingen naar aanleiding van het Bouwbesluit. Het gaat daarbij vooral om brandveiligheidseisen en het aanbrengen van bijbehorende vluchtroutes. Dekker noemt de Leidse situatie ongelukkig en heeft daarom besloten tot het aanpassen van de wet op dit punt.

Reageer op dit artikel