nieuws

Corio wil alleenrecht in Utrechts stationsgebied

bouwbreed Premium

utrecht – De Utrechtse gemeenteraad kraakt binnenkort harde noten met Vastgoedfonds Corio. Die is bereid in het stationsgebied te investeren, mits de belegger daarvoor de exclusieve rechten krijgt bij de ontwikkeling van een nieuw te bouwen winkelcentrum op de Vinex-locatie Leidsche Rijn.

Een mogelijke samenwerksconstructie van de gemeente met Vastgoedfonds Corio – met als inzet een nieuw winkelcentrum in Leidsche Rijn – doet politiek veel stof opwaaien.

De gemeente daarentegen beweert dat harde afspraken nog niet zijn gemaakt, maar “dat de constructie recht doet aan de bestaande belangen”.

Het hele Utrechtse stationsgebied gaat drastisch op de schop. De komende jaren moet in het stadshart 600.000 vierkante meter worden toegevoegd. Onderhandelingen met diverse betrokken partijen in het stationsgebied zijn in volle gang.

De nieuwkomer krijgt een oppervlakte van 100.000 vierkante meter. Daarmee zou Corio eigenaar worden van de drie grootste winkelcentra in Utrecht: Hoog Catharijne, Cityplaza Nieuwegein en Leidsche Rijn Centrum.

Voorkeursbehandeling

De gemeenteraad van Utrecht is inmiddels op de hoogte gebracht van het voornemen tot mogelijke samenwerking. De Utrechtse SP-fractie vindt dat hier sprake is van een voorkeursbehandeling en heeft een brief gestuurd naar de Nederlandse Mededingsingsautoriteit (NMa) met de vraag om het plan aan het mededingingsrecht te toetsen en na te gaan of er sprake is van mogelijke schending van de Europese aanbestedingsregels. “Voor ons gevoel is het onmogelijk dat één bedrijf driekwart van de grootschalige Utrechtse winkelruimte in bezit heeft” aldus SP-fractievoorzitter Jansen. Een reactie van de NMa zal nog wel enige maanden op zich laten wachten, weet hij “maar we zien dit als een extra ijzer in het vuur”.

Volgens de gemeente Utrecht staat er nog niets zwart op wit. “De handelwijze komt voort uit een analyse van posities en belangen die de verschillende partijen in het stedelijk gebied hebben. Het is een zoektocht die recht doet aan de verschillende belangen en posities. Daarbij gaan we stapsgewijs te werk. Mogelijke afspraken met Corio worden uiteraard eerst aan de gemeenteraad voorgelegd.”

Eindbelegger

Verder wacht de gemeente rustig het oordeel van de NMa af. “We zijn niet op zoek naar een bouwer of ontwikkelaar maar naar een partij die als eindbelegger optreedt.”

Inmiddels zijn over deze kwestie ook kamervragen gesteld aan de minster van Economische Zaken en de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. “Alle gesprekken met Corio heeft het college schriftelijk vastgelegd. De inhoud daarvan en waar we als gemeente staan, maken we vandaag bekend.”

Volgende week komt het masterplan in de gemeenteraad.

Reageer op dit artikel