nieuws

Commotie in Benoordenhout over bouwplannen Shell

bouwbreed Premium

den haag – De nieuwbouwplannen van Shell bij het hoofdkantoor aan de Carel van Bylandtlaan zorgen voor grote commotie bij wijkvereniging Benoordenhout. Dat werd duidelijk bij de rechtbank in Den Haag, waar de vereniging onlangs met spoed eiste om stillegging van de aangevangen nieuwbouw.

Shell bracht daar tegen in dat vertraging van de bouw een schadepost van 1,6 miljoen euro per maand oplevert. De bezwaren van de wijkvereniging richten zich op het gemeentebeleid, dat volgens haar haaks staat op het bestemmingsplan waarin juist de �verkantorisering� van de wijk zou moeten worden tegengegaan. De gemeente heeft volgens de wijkvereniging nagelaten goede alternatieven te zoeken voor de huisvesting van met name het Shell-learning centre. Er zou geen enkel onafhankelijk onderzoek zijn verricht. De gemeente zou klakkeloos het onderzoek hebben overgenomen dat Shell zelf naar de mogelijkheden heeft gedaan.

Shell heeft in de nieuwbouw een opleidings-en-logiesfaciliteit gepland waarin zij 80 trainees in hoog- en middenkader wil onderbrengen. Het logiesgebouw kan volgens de wijkvereniging best elders worden ondergebracht, bijvoorbeeld in Rijswijk, waar Shell ook andere kantoren heeft staan. Volgens Shell is het echter van groot belang dat het opleidingsinstituut en het bijbehorende logiesgebouw zich op zeer korte loopafstand van elkaar bevinden voor het effectief en efficiënt functioneren van haar personeel.

Een ander bezwaar dat de wijkvereniging naar voren bracht betreft het bebouwingsoppervlak. De wijkvereniging heeft berekend dat het totale oppervlak, inclusief de uitbreiding van Shell met de beoogde parkeergarage en het logiesgebouw, komt op een totaal van 18.500 vierkante meter. Dat is drie keer meer dan het bestemmingsplan toestaat. Volgens het plan mag er maximaal 12.000 vierkante meter kantooroppervlak aanwezig zijn.

De gemeente heeft echter vrijstelling aan Shell verleend, omdat zij vindt dat het geplande logiesgebouw niet dient te worden aangemerkt als kantoorgebouw.

Nog voor de kerst wordt de uitspraak van de rechtbank verwacht.

Reageer op dit artikel