nieuws

Bouw vakantievillas goed voor 160 miljoen

bouwbreed

amsterdam – Een strengere aanpak van permanente bewoning van vakantiehuisjes kan grote gevolgen hebben voor regionale aannemingsbedrijven. De bouw van vakantiewoningen is jaarlijks goed voor ruim 160 miljoen euro omzet.

Dat concludeert het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB). Het bureau deed voor het eerst onderzoek naar de omvang van de bouwmarkt voor recreatiewoningen. Projectontwikkelaars, recreatiebedrijven en particulieren gaven de afgelopen zeven jaar 1,1 miljard euro uit aan de bouw van vakantiewoningen. Dat komt neer op gemiddeld 162 miljoen euro per jaar. Vorig jaar bedroeg de bouwomzet van recreatievilla�s zelfs 178 miljoen euro, 2 procent van de woningbouwproductie en ongeveer 0,7 procent van de totale bouwproductie in Nederland.

Op nationaal niveau is de bouw van vakantievilla�s een “bescheiden” markt, constateert het EIB, maar regionaal en lokaal bezien weldegelijk een met grote betekenis. “Recreatiewoningen staan vooral in dunbevolkte vakantieregio�s aan de kust of in het landelijk gebied van Oost-Nederland. Als gevolg daarvan kan de regionale markt van recreatiewoningen ten opzichte van reguliere woningen substantieel zijn.” Of die markt ook substantieel blijft is twijfelachtig. De vraag naar vakantiewoningen bleef afgelopen jaren op peil doordat veel gemeenten permanente bewoning van de huisjes gedoogden. Aan die situatie komt echter een einde. Minister Dekker van VROM wil dat gemeenten en provincies voor eind 2004 beslissen of ze het huidige verbod op permanente bewoning handhaven of bewoning toestaan.

Handhaving van het verbod leidt ontegenzeggelijk tot een daling van de vraag naar recreatievilla�s. “Het is mogelijk dat de grootste stijging van de voorraad recreatiewoningen in de jaren negentig heeft plaatsgevonden”, constateert het EIB dan ook somber. Ook strengere regels met betrekking tot de bouw van vakantiewoningen, kunnen negatief uitpakken voor aannemers.

50-plussers

Aan de andere kant ziet het EIB ook een aantal gunstige ontwikkelingen. Zo nemen welvaart, beschikbare vrijetijd en bevolkingsomvang nog steeds toe. “Veel belangrijker nog voor de vraag naar recreatiewoningen is echter de toename van het aantal 50-plussers.

Dit bevolkingssegment is immers verantwoordelijk voor het leeuwendeel van de vraag.” Ook de huidige krapte op de woningmarkt en het steeds meer vrijkomen van landbouwgronden kan de komende jaren leiden tot een grotere vraag naar vakantiewoningen.

Reageer op dit artikel