nieuws

Boss-concept maakt treintunnel Delft goedkoper

bouwbreed Premium

delft – Ir. Willem Bos, bekend van de Bosvariant voor een hsl langs de snelweg, maakt zich met het Boss-concept sterk voor een alternatief voor de Delftse treintunnel door gebruik te maken van het Bovon-systeem. Hierdoor valt het beoogde project 200 miljoen euro goedkoper uit.

Het Boss (Bouw Ondergronds Spoor en Sloot) concept is gebaseerd op het afzinken en invaren van betoncaissons vanuit een bouwdok. Bos bevestigt dat de Bovon-methode van ing. L.K. van Tol veel goedkoper uitpakt dan het wand-daksysteem.

In een Trechterplan zijn vorig jaar dertien alternatieven voor een treintunnel en station onderzocht. Volgens Bos is het juist de trechtering die ervoor zorgt dat alternatieven die achteraf toch kansrijk blijken, in een vroeg stadium afvallen. Hij verwijst hierbij naar zijn Bosvariant voor de hsl die door te laat serieus genomen te worden, niet uitvoerbaar bleek volgens toenmalig minister Jorritsma doordat nieuwe langdurige procedures waren vereist.

In de Trechternotitie is het Bovon-systeem ook beschouwd maar volgens Bos om “onbegrijpelijke redenen” buiten het tracé op het huidige stationsplein geplaatst met hoge meerkosten als gevolg. Het plan viel daardoor meteen buiten de boot. En dat is volgens Bos betreurenswaardig omdat het concept uitstekend past in de recent bedachte facering van de tunnel, waarin het plan eerst voorziet in een tweesporige tunnel met de mogelijkheid tot verdubbeling op termijn.

Reageer op dit artikel