nieuws

Ballast Nedam beschermd tegen Britse claims

bouwbreed Premium

nieuwegein – Schuldeisers van Ballast Plc, de voormalige Britse divisie van Ballast Nedam, kunnen zich de moeite besparen claims bij het Nederlandse bouwconcern in te dienen. De vorderingen worden in geen geval gehonoreerd.

Dat zegt woordvoerder A. van Kessel van Ballast Nedam. Volgens haar wordt Ballast Nedam beschermt tegen claims uit Engeland door een “waterdicht plafond” tussen de nv en Plc. “Ballast Nedam en Ballast Plc staan volledig los van elkaar, zowel financieel als juridisch. Ballast Nedam heeft niets meer te maken met Plc, zou je oneerbiedig kunnen zeggen. De bewindvoerder gaat nu over Ballast Plc.”

In oktober sloot Ballast Nedam de geldkraan richting Engeland definitief. Als gevolg daarvan moest het Britse bouwbedrijf surséance van betaling aanvragen. De schuldenlast die Plc achterlaat bedraagt 225 miljoen euro. Het grootste deel, 120 miljoen euro, betreft een tekort op de pensioenverplichtingen. Ballast Nedam is zelf de grootste schuldeiser. Het voormalige moederconcern heeft nog 34 miljoen euro tegoed van Ballast Plc. De bewindvoerder van Ballast Plc – Deloitte – verwachten overigens niet dat er claims zullen worden uitgebracht tegen Ballast Nedam. “Wij beschouwen Ballast Nedam uitsluitend als crediteur, niet als debiteur,” aldus een woordvoerder van Deloitte in Londen.

Faillissement

De bewindvoerder heeft overigens nog niet het faillissement aangevraagd, zo is daags na de crediteurenbijeenkomst van Ballast Plc meegedeeld. “Wij proberen nog steeds een gegadigde te vinden voor de pfi-contracten van het bouwbedrijf,” aldus de woordvoerder. Zij wilde niet meedelen of Ballast Nedam daarvoor ook nog steeds in de markt is, zoals in de Britse bouwpers is vermeld.

Of directeuren van Ballast Plc of eventueel Ballast Nedam nalatigheid te verwijten valt, staat nog niet vast. De Britse wet gebiedt de bewindvoerder uiterlijk binnen drie maanden, dus half januari, daarover te rapporteren aan de minister voor handel en industrie. Dat rapport wordt niet openbaar gemaakt, maar eventuele acties van de minister worden wel naar buiten gebracht.

Tijdens de crediteurenvergadering heeft Deloitte laten weten dat “er maar heel weinig beschikbaar is voor partijen bij wie Ballast plc een schuld heeft uitstaan”. Eerder werd een bedrag van ongeveer een miljoen euro genoemd, maar daar moeten de kosten voor de bewindvoerder nog vanaf. Preferente schuldeisers, zoals de belastingdienst, komen daarna eerst aan bod.

Een aantal Britse onderaannemers heeft inmiddels furieus gereageerd op de ondergang van Ballast Plc. Zij overwegen Ballast Nedam daarvoor aansprakelijk te stellen.

Reageer op dit artikel