nieuws

Almere hoeft niet per se te groeien

bouwbreed Premium

De bouwprojecten die in het Almeerse centrum worden uitgevoerd of op stapel staan, zijn illustrerend voor de wijze waarop de polderstad zich ontwikkelt. Het is bouwen voor de toekomst. “Als de projecten gepland worden zijn ze te groot, maar voor ze klaar zijn al weer bijna te klein, want Almere groeit exceptioneel. We moeten in […]

De bouwprojecten die in het Almeerse centrum worden uitgevoerd of op stapel staan, zijn illustrerend voor de wijze waarop de polderstad zich ontwikkelt. Het is bouwen voor de toekomst. “Als de projecten gepland worden zijn ze te groot, maar voor ze klaar zijn al weer bijna te klein, want Almere groeit exceptioneel. We moeten in de planning rekening houden met een immense bevolkingsgroei. Anders bouw je iets wat bijvoorbeeld over vijf jaar weer moet worden opgekrikt. Zo ben je veel meer geld kwijt, dan wanneer je nu te groot bouwt, al is er in het begin een exploitatietekort zoals bij de bouw van de nieuwe bibliotheek. Nu creëren we hier iets met kwaliteit.”

Bezig zijn met de lange termijn is hoe dan ook een credo van Jorritsma, alweer meer dan honderd dagen eerste burger van Almere. “Met langetermijnafspraken lossen we voor Almere alles op. Maar dat vraagt om consensus met de regio en vooral het Rijk, met name de ministeries van VROM, Verkeer en Waterstaat, Binnenlandse Zaken en Financiën.”

De explosieve groei van Almere – in zijn 27-jarig bestaan naar 170.000 inwoners – heeft inmiddels haar keerzijden getoond. De bereikbaarheid van de Randstad vanuit Almere laat vooral in de spits ernstig te wensen over, de voorzieningen op het gebied van onderwijs, zorg en politie blijven achter en de werkgelegenheid groeit niet snel genoeg. “Wat we hier doen, is dus bouwen voor de toekomst en tegelijkertijd de achterstanden wegwerken.”

De problemen van Almere zijn inmiddels volgens Jorritsma goed doorgedrongen in Den Haag. Almere, de provincie Flevoland én het Rijk verkennen momenteel, samen met regiogemeenten zoals Amsterdam, op welke manier en onder welke voorwaarden de stad op een verantwoorde wijze kan doorgroeien naar ongeveer 400.000 inwoners. Het Integraal Ontwikkelingsplan (IOP), dat in concept klaar is, vormt hiervoor de basis. “Het definitieve IOP komt waarschijnlijk ook in belangrijke mate terug in de nieuwe Nota ruimte. Er moet een antwoord komen op de vraag hoeveel woningen we kunnen bouwen in welk tempo. Dat is ook een kwestie van onderhandelen met het Rijk en de regionale partners. Maar ook een volgens ons noodzakelijke verbinding met Amsterdam via de IJmeer-spoorlijn wordt daarin genoemd.”

Almere zit nu op een bouwtempo van zo�n tweeduizend woningen per jaar. Dat wordt volgehouden tot het jaar 2010. Jorritsma: “Voor daarna moet het niet zo zijn dat we nog verder teruggaan per jaar en vervolgens weer naar vierduizend. Opvoeren van het tempo is dan erg moeilijk. Een redelijk constante bouwstroom is het beste.”

In het IOP staat de frase �op verantwoorde wijze� centraal. “We willen wel groeien en de schaalsprong maken, maar het hoeft niet per se. Volgens de huidige afspraken groeit Almere tot 2010 naar zo�n 200.000 inwoners. Daarna bouwen we alleen voor de eigen behoefte.”

Behalve met een lange termijnvisie, is Almere ook gebaat bij een herprioritering van rijksgelden, stelt Jorritsma. Haar �Haagse connecties� als voormalig minister van Verkeer en Waterstaat en van Economische Zaken kunnen haar daarbij helpen, beseft ze. “Maar we hebben één pech: we leven momenteel niet in een hoogconjunctuur, er is dus nauwelijks extra geld En herprioritering ligt altijd moeilijk in Den Haag.”

Regionale consensus is een belangrijke voorwaarde om geld los te krijgen van het Rijk. Wat dat betreft vinden Almere en de grote buurman Amsterdam elkaar steeds beter. Jorritsma: “Amsterdam-Almere moeten we gaan beschouwen als één gebied voor werken en wonen. We zijn bezig onderling afspraken te maken over bedrijfshuisvesting. Amsterdam wil graag een toplocatie zijn voor het internationaal bedrijfsleven. Almere is dan een prima locatie voor nationale hoofdkantoren en backoffices.”

Dat Almere en Amsterdam tegenwoordig meer elkaars partner zijn dan concurrent, blijkt ook uit het feit dat Jorritsma sinds kort lid is van het dagelijks bestuur van het promotiebureau �Amsterdam Partners�.

�Een constante bouwstroom is

Reageer op dit artikel