nieuws

Aannemers somber over komend jaar

bouwbreed

amsterdam – De Nederlandse bouw is pessimistisch over 2004. Het aantal bedrijven dat de gang van zaken in de sector ongunstig inschat, is sterk gestegen. Vooral de gww-sector is uitermate somber. Dalende omzetten en dalende marges voorspellen de bedrijven.

Waren gww-bedrijven in 2003 al niet optimistisch over de vooruitzichten, voor 2004 geloven de aannemers er nog minder in. Uit onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid blijkt dat 98 procent van de gww-bedrijven aangeeft het jaar als ongunstig te beschouwen. In 2003 dacht 82 procent dat de vooruitzichten ongunstig zouden zijn.

Ook over het eigen bedrijf is de stemming minder geworden. Voor 2003 lag de verhouding gunstig-ongunstig nog fifty-fifty. Nu denkt 62 procent van de bedrijven dat de vooruitzichten voor komend jaar ongunstig zijn.

De geënquêteerde bedrijven verwachten verder een omzetdaling van 7,3 procent in 2004. In 2003 dachten ze aan 1,7 procent minder omzet. Toch verwacht nog driekwart van de bedrijven komend jaar winst te behalen. De marge daalt wel van 2,8 naar 1,7 procent.

In de b&u-sector zijn de aannemers wat positiever, hoewel het aantal bedrijven dat de vooruitzichten van de sector ongunstig beoordeelt, scherp toeneemt van 67 procent in 2003 naar 78 procent in 2004. Bijna driekwart vindt de vooruitzichten voor het eigen bedrijf nog wel gunstig. Dat betekent overigens dat het aantal bedrijven dat met vertrouwen de toekomst in blikt, daalt.

In de b&u-sector denken de bedrijven nog wel een omzetgroei te zullen realiseren van 3,6 procent. Ten opzichte van de omzetdaling met 4,4 procent dit jaar is dat voor velen een lichtpuntje. De omzetstijging wordt overigens vooral in het midden- en kleinbedrijf verwacht. In het grootbedrijf komt de groei vrijwel op nul uit.

Het aantal bedrijven dat winst denkt te maken, neemt in deze sector toe van 80 naar 86 procent. Wel staat ook hier de marge onder druk. Volgens de aannemers zal die dalen van 3,7 procent naar 3,4 procent.

Door al deze ontwikkelingen neemt de druk op de arbeidsmarkt drastisch af. In de b&u-sector verwachten de aannemers toe te kunnen met 2 procent minder personeel. Het aantal vacatures daalt met 51 procent. In de gww-sector krimpt het personeelsbestand met 4 procent, terwijl het aantal vacatures met 71 procent daalt.

Reageer op dit artikel