nieuws

Zuidplaspolder van Groene Hart gesnoept

bouwbreed Premium

den haag – Met één pennenstreek van minister Dekker (VROM) zal de Zuidplaspolder niet meer tot het Groene Hart behoren. Het gebied in de driehoek Rotterdam-Zoetermeer-Gouda krijgt het predikaat woningbouwlocatie en dient als alternatief voor kassen uit het Westland. De provincie steunt dit voorstel uit de nog geheime Nota ruimte.

Volgens de laatste berichten behoort de Zuidplaspolder in de Nota ruimte niet langer tot het Nationaal Landschap het Groene Hart. Nu is de polder volgens gedeputeerde Lenie Dwarshuis één van de verrommelde delen van het Groene Hart, ontstaan door fouten uit het verleden.

“Het opruimen van de bebouwing daar is ook niet meer realistisch”, stelt Dwarshuis. Om aan de behoefte aan ruimte voor woningen, glas en bedrijven te kunnen voldoen, werkt de provincie al aan een aangepast structuurplan voor dit gebied.

Nadat Dwarshuis als wethouder in de gemeente Leidschendam-Voorburg al ervaring had opgedaan met ruimtelijke ordening, kreeg zij als beginnend gedeputeerde eerder dit jaar een spoedcursus Groene Hart.

“Ik moest de integrale herziening van het streekplan Zuid-Holland Oost verder op me nemen. Het viel me toen al op dat er ontzettend mooie plekken in het midden van de Randstad zijn, er is een wereld voor me opengegaan. Bijvoorbeeld toen ik het fort Wierickerschans en de omgeving daarvan zag”, zegt de gedeputeerde.

Het fort zelf is erg vervallen, de provincie wil geld beschikbaar stellen voor de renovatie. Ook Europa heeft een bijdrage toegezegd. Wellicht kan het fort worden ingericht als informatiecentrum voor het Groene Hart. “Maar voor het behouden en exploiteren zijn nog meer sponsors nodig”, zegt Dwarshuis.

Dit is een stukje van het Groene Hart dat hetzelfde moet blijven. Andere delen, zoals de zone langs de Merwede, de zone langs de Oude Rijn en de Zuidplaspolder zijn toe aan een opknapbeurt. Voor de Zuidplaspolder betekent dit dat zij als bouwlocatie uit het Nationaal Landschap wordt geschreven.

Bij het verbeteren van de locaties hecht de provincie volgens Dwarshuis veel belang aan het realiseren van natuur- en recreatiegebieden. In het streekplan zijn rond de natuurgebieden groene grenzen getrokken.

Binnen die contouren wordt een sterk restrictief beleid gevoerd. In het gebied tussen de rode en de groene contouren moet ruimte zijn voor recreatie en voor bijvoorbeeld kaasboeren die hun producten aan de stedeling verkopen.

“Maar het Groene Hart is veel meer dan de achtertuin van de grote steden. Het heeft zijn eigen bestaansrecht waarbinnen de agrarische sector onmisbaar is”, aldus Dwarshuis.

Zij vindt dat het kabinet keuzes moet maken voor een ontwikkeling van de Randstad, waarvan het Groene Hart onlosmakelijk deel uitmaakt. Dit gebeurt waarschijnlijk al in februari met de komst van de Nota ruimte. Daarna buigt de Tweede Kamer zich nog over de plannen.

Tot die tijd zitten de provincies niet stil; zij werken aan een toekomstvisie voor het Groene Hart. Daarnaast werkt de provincie Zuid-Holland samen met andere partijen aan een apart plan voor de Zuidplaspolder.

�Veel meer dan achtertuin van grote steden�

Reageer op dit artikel