nieuws

Wervingsbeleid allochtonen op de helling

bouwbreed Premium

den haag – Het Algemeen Verbond Bouwbedrijf vraagt zich hardop af of allochtonen nog wel geïnteresseerd moeten worden voor een baan in de bouw. Alle inspanningen op dat vlak hebben maar bitter weinig opgeleverd. FNV Bouw bepleit een “grondige” heroriëntatie van het allochtonenbeleid.

De bouworganisatie en de vakbond reageren daarmee op recent onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB) naar allochtonen in de bouw. Daaruit blijkt, zo berichtte Cobouw gisteren, dat maar 2,2 procent van alle bouwvakkers allochtoon is. Slechts één op de elf aannemers heeft één of meerdere allochtonen in dienst.

“De resultaten zijn in weerwil van alle inspanningen die zijn gepleegd om allochtonen in de bouw te krijgen”, zegt AVBB-woordvoerder P. Wouters. “Het blijkt dat het gewoon niet lukt. Dat is teleurstellend. Je moet je zo langzamerhand afvragen of de inspanningen nog wel moeten worden voortgezet. Dit zal in ons bestuur zeker nog ter sprake komen.”

Onder meer via de cao bouwbedrijf is geprobeerd het aantal allochtone bouwvakkers de laatste jaren te vergroten. Sinds 1999 bestaat de afspraak dat 10 procent van de instroom naar de samenwerkingsverbanden uit allochtonen, langdurig werklozen en vrouwen moet bestaan.

Heroriëntatie

Die doelstelling blijkt niet te worden gehaald. Ook projecten als �Ruim baan voor Minderheden�, het �MKB Minderhedenproject� en �Krachtig Ondernemen met Minderheden� hebben niet het gewenste resultaat opgeleverd. “Ik wil niet zover gaan door de zeggen dat de initiatieven een totale mislukking zijn geweest, maar van een succesvol beleid kun je ook niet spreken”, meent Y. van der Burgh, beleidsmedewerker arbeidsmarktbeleid van FNV Bouw. Volgens hem is het nu wel tijd voor een “grondige heroriëntatie” van het allochtonenbeleid. “Komende maanden gaan we kijken hoe we lering kunnen trekken uit het onderzoek van het EIB. Maar dat het allochtonenbeleid anders moet, lijkt wel duidelijk.”

Voor FNV Bouw blijft niettemin overeind staan dat moet worden geprobeerd allochtonen voor een baan in de bouw te interesseren. De vakbond wijst daarbij op de aanstaande vergrijzing, die de vraag naar nieuwe bouwvakkers zal doen aanwakkeren. Volgens EIB-cijfers zijn er tot 2006 jaarlijks alleen al ruim 25.000 nieuwe werknemers nodig in de bouw.

“Allochtonen kunnen een goed reservoir bieden, dat moeten we benutten”, aldus Van der Burgh. “Maar ook speelt mee dat de bouw nu een vrijplaats is van witte mannelijke kostverdieners. Wat meer etnische diversiteit is welkom.”

Reageer op dit artikel