nieuws

VROM slaat plank mis met platte daken en balkons

bouwbreed Premium

den haag – Prof. J. Vambersky vindt dat de brieven die het ministerie VROM schrijft naar de eigenaars van bouwwerken met platte daken, om deze op de mogelijke gevaren te wijzen, niet meer dan een gebrekkige symptoombestrijding.

“Het is wel goed bedoeld, maar het zijn acties die �dweilen met de kraan open� inhouden”, licht de hoogleraar aan de TU Delft toe. Bovendien stelt hij dat hetzelfde geldt voor de brieven die het ministerie schrijft naar de bouw- en woningtoezichten om de bestaande balkons in Nederland te controleren. Vambersky: “Het is dan ook nu hoog tijd voor een ombuiging in een goede richting”.

De meest voor de hand liggende oplossing is naar zijn mening niet om de bouw- en woningtoezichten meer controlewerk te doen verrichten, zoals zo vaak de laatste tijd in de pers wordt geschreven. “Eis van de betrokken partijen (opdrachtgevers/bouwvergunningaanvragers) dat slechts aantoonbaar gecontroleerde bescheiden zoals tekeningen en berekeningen van de ontwerpende partijen, toeleveranciers en andere derden, bij de goedkeurende gemeentelijke instanties in behandeling worden genomen. En dat slechts van aantoonbaar goed verzekerd toezicht voorziene bouwwerken worden gedoogd.” Vambersky voegt er nog aan toe dat dit geen extra werk van de gemeentelijke instanties hoeft te kosten. “Het is goed en snel te controleren en werkt in beginsel foutenpreventief en kwaliteitverhogend.”

Reageer op dit artikel