nieuws

VROM-Inspectie: Groot deel bestemmingsplannen te oud

bouwbreed

den haag – De helft van de bestemmingsplannen in 120 gemeenten is ouder dan tien jaar. Het ministerie van VROM gaat de gemeenten erop attenderen dat zij voor eind 2004, als de nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening in werking treedt, de plannen moeten actualiseren.

Dat zei minister Dekker (VROM) in overleg met de Tweede Kamer. De VROM-Inspectie heeft dit jaar 141 gemeenten onderzocht. Bij 85 procent daarvan blijkt 50 procent van de bestemmingsplannen ouder te zijn dan is toegestaan volgens de nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening. Die schrijft een maximale leeftijd van tien jaar voor.

GroenLinks-kamerlid W. van Gent noemde het aantal oude bestemmingsplannen “vrij schokkend”. Zij stelde voor een kennisbank in te stellen waar gemeenten hulp kunnen vragen bij het vernieuwen van de ruimtelijke plannen. Voor acties vindt zij het nog te vroeg. “Ik wacht nog op nadere informatie van de minister om welke gemeenten het gaat en hoe oud de plannen zijn, omdat ze nu zegt ouder dan tien jaar, maar niet hoeveel ouder”.

Mogelijk dwingt zij tijdens de begrotingsbehandeling van VROM, in de week van 10 november, Dekker per motie alsnog tot meer actie. Zij denkt daarbij aan het stellen van een deadline voor gemeenten.

A. van Kempen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten wijst erop dat oude bestemmingsplannen niet per definitie verouderd zijn. “Ik ken plannen uit de jaren zeventig die nog actueel zijn”. Hij vindt de passage in de nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening dat bestemmingsplannen niet ouder mogen zijn dan tien jaar geen goede zaak. “Een nieuw plan maken kost ongeveer 200.000 euro. Er zou daarom minder naar de termijn, maar meer naar de inhoud van het plan moeten worden gekeken”, aldus Van Kempen.

In de nieuwe wet is wel geregeld dat gemeenten een verzoek kunnen indienen bij de provincie om een bestemmingsplan nog eens tien jaar te laten gelden. Dat kan echter maar één keer.

In de gemeente Leiden heeft een verouderd bestemmingsplan tot een bouwstop geleid. Daar mogen pas weer bouwvergunningen worden afgegeven als de plannen op orde zijn, luidde het oordeel van de Raad van State.

Reageer op dit artikel