nieuws

Voor brede scholen 150 miljoen in kas

bouwbreed Premium

utrecht – Gemeenten hebben 150 miljoen euro op de plank liggen voor de bouw van brede scholen. Dat blijkt uit het rapport Brede scholen in Nederland, jaarbericht 2003 van het onderzoeksbureau Oberon. Dat heeft deze steeds populairder wordende vorm van onderwijshuisvesting onderzocht.

De komende zeven jaar willen gemeenten het huidige aantal van vijfhonderd schoolgebouwen die ook andere publieke instellingen huisvesten ruim verdubbelen, naar twaalfhonderd.

De budgetten lopen per gemeente uiteen. Bijna de helft van alle lokale bestuurders met plannen voor een brede school heeft maximaal 100.000 euro beschikbaar. Zo�n 15 procent beschikt over enkele tonnen voor de bouw van brede scholen en ruim een kwart heeft enkele miljoenen gereserveerd voor de realisatie van zulke multifunctionele schoolgebouwen. Van de 489 Nederlandse gemeenten houdt ruim de helft zich bezig met brede scholen.

Twaalf Nederlandse gemeenten hebben meer dan 10 miljoen euro gereserveerd. Het zijn niet alleen de steden met meer dan 100.000 inwoners die over grote budgetten beschikken. Van de gemeenten die over dergelijke budgetten beschikken, telt tweederde minder dan 50.000 inwoners.

Ondanks de gereserveerde gelden heeft iets minder dan de helft van de gemeenten de financiering van de plannen nog niet rond. Daarbij bestaan grote verschillen. Sommige gemeenten zitten met een gat van honderdduizenden euro�s terwijl anderen nog dekking zoeken voor enkele tienduizenden euro�s.

Combinaties

In het gebouw van de brede school wordt naast de onderwijsinstelling bijvoorbeeld ook de peuterspeelzaal, kinderopvang, het welzijnswerk of de openbare bibliotheek gehuisvest. Gemeenten zoeken vaak ook combinaties met een jongerencentrum, sportverenigingen of centrum voor kunst en cultuur.

Brede scholen zijn de laatste jaren vooral in de achterstandswijken van grote steden gerealiseerd. Maar het concept is ook in dorpskernen, nieuwbouwwijken en herstructureringsgebieden geïntroduceerd. Nieuwe plannen worden op het moment in 37 voornamelijk kleine gemeenten ontwikkeld.

Bijna 40 procent van de bestaande brede scholen zijn gehuisvest in een nieuw pand terwijl eenvijfde van de onderwijsinstellingen het moet doen met een gerenoveerd gebouw. De rest van de in het totaal vijfhonderd instellingen zit in een bestaand gebouw.

Volgens de onderzoekers van Oberon is multifunctionele nieuwbouw steeds populairder. Ten opzichte van 2002 is het aantal brede scholen dat het dak deelt met andere instellingen dit jaar met met ruim een kwart toegenomen. Huisvesting in verschillende panden die dicht bij elkaar in de buurt staan, komt steeds minder voor. Het gebruik van deze oplossing is het afgelopen jaar gehalveerd.

Gemeenten kampen bij de ontwikkeling van brede scholen met vertraging. In 34 plaatsen is het afgelopen jaar het proces stil gelegd. Naast politieke beslommeringen zetten financiële problemen een rem op de realisatie. Daarnaast is het ook moeilijk de deelnemende instellingen op één lijn te krijgen. In twee gemeenten zijn de voorbereidingen definitief gestopt nadat de haalbaarheid van de brede school was onderzocht.

Lokale bestuurders maken zich in toenemende mate zorgen over het effect van de in Den Haag aangekondigde bezuinigingen. Deze zouden negatieve gevolgen kunnen hebben voor de toch al moeizaam verlopende financiering van de plannen.

Reageer op dit artikel