nieuws

Vlaamse bouw wacht forse dreun

bouwbreed

brussel – De Vlaamse overheid zet vijfduizend banen in de bouw op het spel door investeringen in onder meer wegen, woningen en ziekenhuizen tijdelijk te bevriezen. Dat zegt de Vlaamse federatie van kleine en middelgrote bouwbedrijven Nacebo.

De bij de federatie aangesloten Vlaamse bouwaannemers trekken daarom aan de bel. Het bevriezen van investeringen en het plan om de middelen daarna in een langzamer tempo vrij te geven, stuit hen zeer tegen de borst. Daarnaast maken de bouwbedrijven zich ernstige zorgen over de betalingsachterstanden van de overheid. Veel aannemers wachten al maanden op hun centen.

“Het zal allemaal de komende maanden zorgen voor een forse toename van de tijdelijke werkloosheid in de bouw”, waarschuwt de Nacebo. “Als de betalingsachterstand van de Vlaamse overheid aanhoudt, zijn bovendien faillissementen niet uit te sluiten.”

De Belgische bouwsector is in grote mate afhankelijk van overheidsinvesteringen. Die zijn jaarlijks goed voor meer dan eenderde van ruim 30 miljard euro omzet in de bouw. Een belangrijk aandeel van deze investeringen wordt geleverd door de Vlaamse en lokale overheden. Voor dit jaar heeft Vlaanderen bijvoorbeeld bijna 2 miljard euro begroot voor investeringen in de infrastructuur.

In augustus bepaalde de regering echter het geld minder snel uit te geven. Bovendien is de vrijgave van subsidies voor reeds uitgevoerde werken vertraagd. De nieuwe plannen beteken dat ongeveer 8 procent, oftewel 160 miljoen euro, minder wordt uitgegeven dan was voorzien. “Dat leidt ertoe dat vier- a vijfduizend bouwvakkers op zijn minst tijdelijk werkloos worden”, aldus de Nacebo. Volgens de federatie zullen vooral bedrijven in de wegenbouw, woningbouw en de bouw van ziekenhuizen en rustoorden worden getroffen.

De kleine en middelgrote bouwers dringen er bij de Vlaamse regering dan ook op aan “zo snel mogelijk het normale investeringsritme op te pakken” en “middelen vrij te maken voor de spoedige betaling van aannemers die al maanden op hun geld wachten”.

De Nacebo waarschuwde eind vorige maand al dat zeker zevenduizend banen in de bouw verloren gaan als het verlaagde btw-tarief voor verbouw en renovatie wordt afgeschaft. De Europese proef met het verlaagde btw-tarief loopt eind dit jaar af. Binnen de Europese Commissie bestaat verdeeldheid om de maatregelen te verlengen.

Reageer op dit artikel