nieuws

Veertigduizend woningen in Stedendriehoek Gelderland

bouwbreed

apeldoorn – De gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Gorssel, Voorst en Zutphen in de provincie Gelderland hebben hun krachten gebundeld en samen een visie ontwikkeld op wonen, werken en recreëren in de Stedendriehoek tot 2030. Tot dat jaar willen de steden onder andere 38.000 woningen bouwen.

Het is de bedoeling dat de helft van de woningen in en om de bestaande steden wordt gebouwd. Een aantal dorpen in de gemeente Voorst kan extra groeien en ook voor de dorpen in de Stedendriehoek is ruimte om te bouwen. Bij Deventer en Zutphen, aan de IJssel, komen twee woningbouwlocaties onder de naam de IJsselsprongen.

Bedrijfsterreinen

In de visie wordt ook aandacht besteed aan de uitbreiding van werklocaties. Zo zijn er plannen voor een nieuw bedrijventerrein langs de A1 bij Beekbergen, met mogelijk meer nieuwe terreinen na 2015. Hiervoor hebben de gemeenten de VAR-locatie ten oosten van Apeldoorn op het oog.

Daarnaast worden bestaande terreinen verder uitgebouwd.

Verder bekommeren de zes gemeenten zich over de natuur. In het kader van Ruimte voor Rivier zijn er plannen om de IJssel bij Deventer en Zutphen om te leggen, mits dit waterstaatkundig nodig is. Ook moet er meer groen komen aan weerszijden van de rivier.

Infrastructuur

De gemeenten hebben voorts gekeken hoe ze de infrastructuur kunnen verbeteren. In hun visie geven ze aan dat er meer voorzieningen nodig zijn voor openbaar vervoer en autoverkeer. Zo moet het regionale wegennet beter worden gebruikt en de A1 zou moeten worden verbreed.

Twee jaar lang hebben de zes gemeenten over de visie gedaan. Er is overleg geweest met de provincies Gelderland en Overijssel en met instellingen en bewoners in het gebied. Op 26 november worden de plannen voorgelegd aan de raadscommissies van de zes gemeenten. Ook de provinciale commissies wordt gevraagd zich over de visie uit te spreken. De definitieve versie moet volgend voorjaar op tafel liggen.

Reageer op dit artikel