nieuws

Strengere eisen aan uitstoot bouwmachines

bouwbreed

luxemburg – Na het wegtransport moeten nu ook mobiele bouwmachines, diesellocomotieven en scheepsmotoren schonere uitlaatgassen gaan produceren.

Dat hebben de Europese ministers van milieu besloten tijdens een ontmoeting in Luxemburg.

De uitstoot van mobiele machines, zoals kranen en graafmachines, moet uiterlijk in 2014 met meer dan 90 procent zijn verminderd. De eisen voor locomotieven en scheepsmotoren gaan – voorlopig althans – minder ver. Wel heeft de Europese Commissie de opdracht gekregen uiterlijk in 2007 met een voorstel te komen om ook deze eisen verder aan te scherpen.

De nieuwe normen zijn in overeenstemming zijn met de Amerikaanse voorschriften, stelt het ministerie van VROM.

De vervuiling met stikstofoxiden en roetdeeltjes door scheepsmotoren, locomotieven en mobiele machines is relatief fors. Gevolgen ervan zijn gezondheidsklachten en schade aan de natuur en aan gebouwen.

De voorstellen gaan eerst voor goedkeuring naar het Europees Parlement. Als dat akkoord gaat, zullen ze binnen enkele maanden officieel worden gepubliceerd. Vervolgens moeten ze binnen een jaar worden omgezet in nationale wetgeving, schetst het ministerie van VROM het besluitvormingstraject.

Reageer op dit artikel