nieuws

Stekker uit omstreden Stichting Keurhout

bouwbreed

den haag – De Stichting Keurhout wordt eind dit jaar opgeheven. De vereniging van houtbedrijven VVNH gaat wel verder met het keurmerk, dat duidelijk maakt of geïmporteerd hout aan wettelijke minimumeisen voldoet ten aanzien van duurzaam bosbeheer. Greenpeace staat nog niet te juichen.

Het voortbestaan van de stichting Keurhout was al langer onzeker. Vorig jaar verscheen er een kritisch rapport over de stichting, opgesteld door KPMG. Er werd toen nog geopperd dat Keurhout zou kunnen worden omgevormd tot een poortwachter voor een nieuw op te stellen nationale beoordelingsrichtlijn. Nu het overleg daarover tussen houtbranche, overheid en milieuorganisaties te lang duurt en de stichting er niet in slaagt zichzelf te bedruipen, trekt een aantal deelnemers in Keurhout de stekker eruit. Het is te duur en er was te weinig maatschappelijk en politiek draagvlak, motiveert directeur A. de Boer van de VVNH de beslissing, die overigens door het bestuur van Keurhout zelf werd genomen. De Boers eigen VVNH was daar niet blij mee, want er dreigde daardoor een gat te vallen voor zijn leden. Die kunnen niet meer duidelijk maken dat hout dat zij importeren duurzaam is geproduceerd is.

Aansluiten bij het FSC-keurmerk dat Werelnatuurfonds en Greenpeace promoten, is volgens De Boer niet aan de orde. “Houtproducerende landen bepalen zelf hoe ze aantonen dat ze hun bossen duurzaam beheren en hebben daar eigen systematieken voor ontwikkeld. Wij houden die tegen het licht en kijken of ze voldoen aan onze wettelijke minimumeisen.”

In welke vorm de VVNH doorgaat met Keurhout is nog niet precies duidelijk. Het college van deskundigen dat de ingediende internationale certificaten beoordeelde, blijft in elk geval in functie. Zij adviseert niet meer aan een bestuur, maar velt zelf het finale oordeel. Wel is de VVNH van plan een beroepsprocedure in te stellen, voor het geval organisaties het niet eens zijn met de beslissing van het college. Greenpeace won twee jaar terug een dergelijke procedure tegen Keurhout, die haar zegen had gegeven aan hout uit Congo.

Leider van de bossencampagne bij Greenpeace, I. Visseren, weet niet of ze nu blij moet zijn of teleurgesteld met de nieuwe stap in het al jaren slepende conflict over de herkomst van hout. Opheffing van de stichting Keurhout juicht ze toe, maar het bevreemdt haar dat de VVNH met het keurmerk verder gaat. Het zet de verhoudingen in het brede overleg over de beoordelingsrichtlijn volgens haar verder op scherp.

Greenpeace was vanaf het prilste begin fel gekant tegen de stichting Keurhout. Die biedt volgens de milieuorganisatie een legitimatie voor luie bosbeheerders. De economische kant weegt bij veel internationale certificatiesystemen veel zwaarder dan de ecologische en de sociale kant, benadrukt Visseren. Terwijl het er bij duurzaam bosbeheer juist om gaat een goede balans te vinden tussen die drie aspecten. Een voorbeeld dat de problematiek goed duidelijk maakt, is volgens haar het Finse certificatiesysteem FFCS. Dat staat kaalkap toe in oerbossen. Fins naaldhout uit dergelijke bossen kreeg dus het Keurhout-keur, terwijl kaalkap volgens Greenpeace dodelijk is voor ecosystemen en onder geen beding het predikaat duurzaam bosbeheer verdient.

Reageer op dit artikel