nieuws

Schade vaak door ontwerp

bouwbreed Premium

delft – De meeste schadegevallen hebben hun oorsprong in het ontwerp. Schade komt dus zeker niet voort uit – zoals veelal wordt beweerd – een verkeerde uitvoering. Dit zegt prof. J.N.J.A. Vambersky van de TU Delft, faculteit civiele techniek.

Volgens Vambersky bevestigen deskundigen die beroepshalve veel met bouwschadegevallen worden geconfronteerd zijn stellingname.

Het selecteren van de ontwerpende disciplines vindt niet plaats op basis van het (minimaal) benodigde, maar dikwijls op basis van de laagste prijs, ongeacht of hiervoor het minimaal benodigde in het ontwerpproces wel of niet kan worden verricht.

De aantoonbare interne controle van de werkzaamheden in het ontwerp- en voorbereidingstraject is niet goed voorzien en ontbreekt volgens de hoogleraar zelfs vaak. Het resultaat hiervan is, dat op dit gebied zelfs regelmatig de minimaal vereiste prestaties en werkzaamheden niet worden geleverd, met alle consequenties van dien voor de kwaliteit, maar ook voor de veiligheid.

Reageer op dit artikel