nieuws

Rijk schrapt ondertunneling Dieren en verdeelt winst

bouwbreed Premium

den haag – Het geld dat het kabinet bespaart met een alternatief voor de herinrichting van het centrum van het Gelderse Dieren gaat naar het spooronderhoud, bestrijding van geluidsoverlast en voltooiing van de Ecologische Hoofdstructuur.

Dat schrijft minister Dekker (VROM) aan de Tweede Kamer. De kans dat gemeente en provincie alsnog hun zin krijgen voor ondertunneling lijkt daarmee verkeken. Het gereserveerde bedrag was 70 miljoen euro voor de ondertunneling van het centrum van Dieren.

Het kabinet heeft inmiddels gekozen voor een goedkoper alternatief plan. Er komen in plaats van een tunnel enkele ongelijkvloerse kruisingen en een zogeheten ecoduct. De kosten daarvan schommelen rond de 57 miljoen euro. Dat is aanzienlijk minder dan de 140 miljoen die geraamd waren voor de ondertunneling. Het Rijk betaalt de helft mee en bespaart met de keuze 41 miljoen euro. Het geld stond gereserveerd op drie ministeriële begrotingen: van VROM, Verkeer en Waterstaat en Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit.

Het ministerie van VROM heeft 17,8 miljoen euro over en besteedt die voor de helft aan de subsidies voor een betere ruimtelijke kwaliteit. De andere helft gaat naar de urgente geluidsanering, ofwel de aanpak van onaanvaardbare geluidsoverlast.

De 17,8 miljoen die bij Verkeer en Waterstaat overblijft gaat in zijn geheel naar het onderhoudsplan spoor.

Het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit zou het minst bijdragen en steekt de resterende 5,9 miljoen euro in de aanleg van de Ecologische Hoofdstructuur.

Reageer op dit artikel