nieuws

Rijk normaliseert relatie met bouw

bouwbreed Premium

den haag – Het Rijk zet een streep onder de bouwfraude en normaliseert de betrekkingen met de sector. Het nieuwe kabinet-Balkenende is voor de bouw een verademing. De bouwsector wist niet om te gaan met de ramkoers van oud-minister Kamp, maar de sussende woorden van de ministers Brinkhorst, Peijs en Dekker stemmen hoopvol.

De belangrijkste bouwministeries organiseren een verzoeningsbijeenkomst die volgende week dinsdag, 25 november, wordt gehouden. Maar liefst drie ministers Brinkhorst (economische zaken), Dekker (VROM) en Peijs (verkeer) stemmen de toekomstperspectieven voor de bouw af met alle relevante brancheorganisaties.

Onder de titel �Toekomstperspectief van de Bouw� heeft minister Brinkhorst de belangrijkste bouwpartijen uitgenodigd in het Congrescentrum in Den Haag. Zowel organisaties van architecten als toeleveranciers zijn uitgenodigd en zij mogen op hun beurt weer belangrijke leden meenemen. AVBB-voorzitter L.C. Brinkman zal namens de gehele bouwketen uiteenzetten welke stappen de sector zal zetten.

Volgens het AVBB markeert de startbijeenkomst het punt dat Rijk en sector weer samen verder gaan en wordt een punt gezet achter de periode dat opdrachtgever en opdrachtnemer met de ruggen naar elkaar stonden. “Het is een duidelijk signaal dat overheid en bedrijfsleven weer met elkaar in gesprek zijn. Daarbij is duidelijk dat de bouw steeds meer een �normale� sector is als het gaat om mededinging”, licht woordvoerder P. Wouters van het AVBB toe. Hij vindt het daarbij volstrekt normaal dat de uitnodiging uitgaat van Economische Zaken, want dat is vanaf dan hét aanspreekpunt voor de bouw.

De brancheorganisatie heeft de afgelopen twee jaar steeds geworsteld met de betrekkingen tussen Rijk en sector. Een van de dieptepunten was de weigering van het kabinet om langs te komen voor een gesprek. Ook met de ramkoers van oud-minister Kamp met uitspraken als “u bedondert uw klanten” wist het AVBB geen raad. De brancheorganisatie is dan ook bijzonder gelukkig met de veel gematigder koers van de nieuwe bewindspersonen.

Economische Zaken benadrukt dat de bijeenkomst vooral is bedoeld om naar de toekomst te kijken. “Normalisering van de betrekkingen tussen de overheid en de sector staat centraal”, aldus L. van Zijp van het ministerie van Economische Zaken. Daarbij krijgen de ministers de kans toe te lichten wat hun plannen zijn met betrekking tot professioneel opdrachtgeverschap en aanbesteden.

Van Zijp: “Daarbij kunnen we natuurlijk niet heen om de uitkomsten van de enquêtecommissie. Er ligt nog een belangrijke taak voor de sector om het feitelijke gedrag te veranderen. Ook de trajecten van Justitie en de Nederlandse Mededingingsautoriteit zijn nog niet afgerond. Dat neemt echter niet weg dat vooral de toekomst centraal zal staan.”

Reageer op dit artikel