nieuws

Raad van State laat Tweede fase plan IJburg doorgaan

bouwbreed

den haag – Ondanks het vurige pleidooi, begin deze maand, van de vereniging tot Behoud van het IJsselmeer, heeft de Raad van State besloten het bestemmingsplan Tweede fase IJburg niet te schorsen. Het rechtscollege meent dat hierdoor geen onomkeerbare situatie zal ontstaan.

De vereniging wees er tijdens de behandeling van het schorsingsverzoek nadrukkelijk op dat de realisering van de tweede fase van de nieuwbouwlocatie dramatische effecten voor het IJsselmeer met zich meebrengt.

De bouwactiviteiten zouden in strijd zijn met de Vogel- en Habitatrichtlijn. Daarnaast zou er volgens de vereniging onvoldoende noodzaak zijn voor de bouw van de resterende 9500 woningen, omdat de woningbehoefte van Amsterdam is gewijzigd.

Ook is volgens de vereniging onvoldoende rekening gehouden met de functie van het IJsselmeer als opvangbekken voor water.

Het laatste bezwaar gaat over de gevreesde aanzienlijke negatieve invloed op het beschermde dorpsgezicht van Durgerdam.

Bouwactiviteiten

De Raad van State stelt in de uitspraak dat de voorbereidende activiteiten voor de woningbouw in maart 2004, het aanleggen van twee drukterpen voor ruim 1.000.000 euro en de start van de landaanwinningsactiviteiten eind 2004 niet zorgen voor een onomkeerbare situatie.

Pas in 2005 is sprake van eerste bouwactiviteiten wanneer de in het plan voorziene bruggen worden aangelegd. De verwachting is dat er niet eerder dan 2007 met de bouw van de woningen kan worden begonnen.

Hierdoor zal de definitieve behandeling van de bezwaren van de vereniging ruimschoots voor de echte bouwactiviteiten afgehandeld zijn bij de Raad van State, reden waarom voorzitter Hoekstra nu geen spoed ziet om het bestemmingsplan nu te schorsen.

Over enkele maanden wordt de definitieve behandeling in Den Haag verwacht. Dat kan nog plaatsvinden voordat er met de aanleg van de drukterpen wordt begonnen.

Reageer op dit artikel