nieuws

PvdA wil iedereen onderdak hebben

bouwbreed Premium

den haag – Woningcorporaties staan pal achter het PvdA-plan om alle dak- en thuislozen in 2007 een dak boven hun hoofd te bieden. De grootste oppositiepartij presenteerde het programma “Iedereen onderdak”, omdat alle mensen recht hebben op een warm en droog bed.

Senator M. Meindertsma en Tweede Kamerlid C. Verdaas hebben een actieprogramma gemaakt met als streefdatum 2007, om het groeiende aantal dak- en thuislozen onderdak te bieden. Momenteel leven tachtigduizend mensen op straat.

In het programma zijn verscheidene acties opgenomen voor diverse partijen. Woningcorporaties moeten meer moeite doen om het nog steeds groeiende aantal daklozen te huisvesten. Ze mogen evenmin zomaar mensen uit de woning zetten. Opmerkingen waarvoor woningcorporaties zich overigens niet druk maken.

Volgens het plan moeten corporaties voor de opvang “substandaard” kunnen bouwen, meent de PvdA. “Dat wil uitdrukkelijk niet zeggen dat we mensen in een container stoppen. Wel moet je er rekening mee houden dat zo iemand zich in een rijtjeshuis verloren kan voelen”, aldus Verdaas.

Asielzoekerscentra

Hij ziet wel wat in huisvesting in leegstaande asielzoekerscentra, zodat iemand vanuit een sober kamertje weer langzaam en eventueel onder begeleiding kan wennen aan het dak boven zijn hoofd. “Als die ruimte niet beschikbaar is, moeten corporaties bouwen”, vindt de PvdA�er. Volgens hem zit de taak voor de opvang van deze groep bij corporaties te weinig tussen de oren.

Voorzitter W. van Leeuwen, van Aedes, vereniging van woningcorporaties het plan ambitieus en een prima initiatief. Hij maakt wel de aanvulling dat in 2007 mensen niet meer tegen hun zin op straat moeten leven en dat doel wel te kunnen halen. Hij nodigt de initiatiefnemers uit om zo snel mogelijk over de plannen te praten en is ervan overtuigd dat de leden graag meewerken aan het plan.

Het Rijk moet blokkades slechten, zoals aanpassingen in de wetgeving die bijvoorbeeld bouwen onder de standaard mogelijk maken. Maatschappelijke instellingen moeten zorg en begeleiding organiseren. Gemeenten moeten onder toeziend oog van de provincies de ruimte leveren voor de huisvesting.

Een dergelijke ketenaanpak is spreekt minister Dekker (VROM) aan. “Ik ben het ermee eens dat op dit punt de corporaties een taak hebben en ik ben bereid te stimuleren dat gemeenten en corporaties hierover sluitende afspraken maken”, aldus Dekker vorige week tijdens de bespreking van de VROM-begroting in de Tweede Kamer.

PvdA�er  S. Depla diende een motie in om het plan kracht bij te zetten en de minister tot actie te dwingen. Hij wijst daarbij op het Besluit beheer sociale huursector waarin is opgenomen dat corporaties een taak hebben in de opvang van personen die zorg of begeleiding behoeven. De motie krijgt in ieder geval de steun van medeondertekenaars van de ChristenUnie, GroenLinks, de SP en de LPF. Morgen stemt de Tweede Kamer hierover.

Reageer op dit artikel