nieuws

Peijs koppelt Smedinghuis aan bagger Lening voor herbouw speelt 25 miljoen vrij

bouwbreed Premium

den haag – De herbouw van het afgebrande Smedinghuis in Lelystad wordt geen paleisje, maar kost desondanks 41,5 miljoen euro. Door dat bedrag grotendeels te lenen, speelt minister Peijs (verkeer) 25,2 miljoen vrij voor extra baggerwerkzaamheden. Ze hoopt daarmee te voorkomen dat het parlement de hele post op haar begroting schrapt.

Op de begroting staat namelijk een bedrag van maar liefst 85 miljoen euro gereserveerd voor herbouw van het Smedinghuis. De Tweede Kamer vroeg zich vertwijfeld af of de ambtenaren daarbij mogen rekenen op gouden kranen en marmeren vloeren. Daarom diende PvdA-lid Boelhouwer bij de begrotingsbehandeling een breed gesteunde motie in om 30 miljoen daarvan te bestemmen voor nieuwe infra-werken.

Minister Peijs (verkeer) probeert nu via een brief met veel cijfergegoochel de Tweede Kamer te overtuigen om de motie in te trekken. Volgens haar is in totaal 73 miljoen euro nodig voor herbouw van het acht verdiepingen hoge witte pand dat begin jaren zeventig werd neergezet.

Het ontwerp voor 13.000 vierkante meter kantoren kostte indertijd in totaal ruim 13 miljoen euro. In de nacht van 11 op 12 januari dit jaar ging het pand grotendeels in vlammen op en gingen 500 werkplekken volledig verloren. Oorzaak was een technische storing in de verdeelkast op de zesde verdieping.

Volgens Peijs was herbouw goedkoper dan vijf alternatieven die zijn bestudeerd, waaronder volledige sloop-nieuwbouw. Veel geld bij de herbouw gaat op aan noodmaatregelen en tijdelijke huisvesting (12,5 miljoen). Om verdere schade te voorkomen is de dakopbouw direct na de brand gesloopt en wind- en waterdicht gemaakt. De 970 medewerkers zijn ondergebracht in de nabijgelegen Eurotower en Larserpoort.

Aan betaling van schade aan derden zoals kopieermachines en terughalen van verloren gegane computerbestanden en andere archieven is 8,5 miljoen opgegaan. Met de aanleg van computersystemen op de nieuwe werkplekken is nog eens 7,5 miljoen gemoeid.

Voor de feitelijke herbouw en inrichting, waarbij volgens het ministerie geen sprake is van luxe of prestige, is een bedrag van 41,5 miljoen euro nodig. Daarbij gaat het om 25,2 miljoen voor herstel van vloeren, installaties, wanden en buitengevel en asbestverwijdering. Daarnaast draait het ministerie op voor de herinrichtingskosten van 16,3 miljoen.

Voor de financiering leent Verkeer en Waterstaat 25,2 miljoen van de Rijksgebouwendienst. Dat geld betaalt het ministerie vanaf 2006 in jaarlijkse huurtermijnen van 1,88 miljoen euro terug. Het Smedinghuis viel tot nu toe helemaal onder Rijkswaterstaat omdat de financiering indertijd helemaal is opgebracht door de dienst IJsselmeerpolders.

Omdat Rijkswaterstaat het geld leent, blijft 25,2 miljoen over. Dat bedrag wil minister Peijs volgend jaar direct bestemmen voor extra baggerwerkzaamheden. Concreet heeft Peijs daar de knelpunten in de Waal, het Amsterdam-Rijnkanaal, de Maas en het Noordzeekanaal voor op het oog. Ook het onderhoud aan de Volkeraksluizen en Haringvlietdam kan dan in 2004 al worden uitgevoerd.

Bij de behandeling van het Meerjarenplan Infrastructuur en Transport begin december, wordt duidelijk of het parlement genoegen neemt met het voorstel. Peijs benadrukt dat er een gat op de begroting ontstaat als de Tweede Kamer de motie alsnog aanneemt.

Reageer op dit artikel