nieuws

Normen voor beoordelen van kwaliteitsafname verflagen

bouwbreed Premium

delft – Met het verschijnen van vijf herziene delen en twee nieuwe uitgaven uit een serie Engelstalige internationale normen ten aanzien van kwaliteitsafname van verflagen, is het makkelijker gebreken bij verf te beoordelen.

In de verschillende delen van de norm NEN-EN-ISO 4628 is de aanduiding van intensiteit, hoeveelheid en omvang van gebreken bij verf opgenomen. Te denken valt aan blaar-, roest- en barstvorming, afbladdering, krijtlaagvorming en filiformcorrosie. Delen 1 tot en met 5 zijn herzieningen van de normen die in 1982 zijn gepubliceerd, delen 7 en 10 zijn nieuw.

Deel 1 beschrijft een systeem dat mate en grootte van gebreken én intensiteit van uiterlijke veranderingen aanduidt. De overige delen beschrijven een methode voor de beoordeling van bepaalde kwaliteitsafname.

Wat betreft de herzieningen zijn in delen 2 en 3 de computergegenereerde en binaire plaatjes voor de kalibratie van optische systemen nieuw. In deel 4 zijn voorbeelden van typen barstvorming toegevoegd. Delen 6 en 8 over �klasse van krijten met tapemethode� en beoordelen van corrosie rond een kras, verschijnen later.

Nadere informatie bij NEN-Chemie en Materialen, drs. Paula Bohlander, tel.: (015) – 2690117 of e-mai: Paula.Bohlander@nen.nl

De normen zijn te bestellen bij NEN-Klantenservice, tel.: (015) 2690391, fax: (015) 2690271 of e-mail: bestel@nen.nl of via www.nen-nromshop.nl

Reageer op dit artikel