nieuws

Mosterd

bouwbreed

Het eigenwoningbezit in Amsterdam behoort tot het laagste van ons land. Deze gemeente heeft er de laatste eeuw alles aan gedaan om dit laag te houden. Het overwegend linkse stadsbestuur rekent blijkbaar op de steun van de vele huurders die de hoofdstad huisvest. Nu komt er weer een anti-speculatiebeding voor alle nieuwbouwwoningen. Wordt Amsterdam onaantrekkelijk? […]

Het eigenwoningbezit in Amsterdam behoort tot het laagste van ons land. Deze gemeente heeft er de laatste eeuw alles aan gedaan om dit laag te houden. Het overwegend linkse stadsbestuur rekent blijkbaar op de steun van de vele huurders die de hoofdstad huisvest. Nu komt er weer een anti-speculatiebeding voor alle nieuwbouwwoningen. Wordt Amsterdam onaantrekkelijk?

Iedereen heeft een doel in zijn leven. Het doel van de socialistische bestuurders van de hoofdstad is al sinds mensenheugenis het dwarszitten van de eigenwoningbezitter en zoveel mogelijk (goedkope) huurwoningen bouwen. Ondanks aandringen van de diverse regeringen blijft het eigenwoningbezit in Amsterdam ver achter op het landelijk gemiddelde. Maar wat wilt u ook?

Die ellendige erfpacht jaagt toch iedereen de stad uit. Het splitsen van panden in appartementsrechten is nergens in ons land lastiger dan in Amsterdam. Nergens in ons land staan meer bestaande en nieuwbouwkoopwoningen te koop dan in iedere andere stad. En waarmee komt dit stadsbestuur in zo�n situatie dan om de markt te stimuleren? Zij komt met een anti-speculatiebeding gedurende een jaar na oplevering van die woning voor alle nieuwbouwwoningen. Ja, dat zal de woningmarkt echt stimuleren. Ik denk weleens dat ze op het stadhuis hier niet alleen gek geworden zijn, maar ook hartstikke stom.

Als iemand al een anti-speculatiebeding zou willen invoeren, dat doet ie dat in een overspannen markt. Maar niet in een markt waar prijzen gezakt zijn en het aanbod van zowel nieuwbouw als bestaande woningen zeer ruim is. Volgens mij dient een anti-speculatiebeding om woekerwinsten tegen te gaan.

Op het ogenblik zijn nieuw koopwoningen veel te duur, de prijzen moeten echt naar beneden. En, in dit geval zeker het aandeel grondkosten in de v.o.n.-prijs. Dus als er nu al iemand een nieuwbouwwoning koopt, betaalt hij te veel, flink te veel. Waarom dan een anti-speculatiebeding?

Zeker niet om woekerwinsten te voorkomen, want die kopers lijden voorlopig verlies en dat is echt niet met een jaar over. Of, wil de gemeente een omgekeerd anti-speculatiebeding om de geld verliezende woningkoper schadeloos te stellen? Grote onzin vind ik deze nieuwe regeling en ook vind ik �m zeer ongepast in deze fragiele woningmarkt. Daarbij komt dat de handhaving van zo�n regeling veel te omslachtig is en de hoofdstad heeft daarvoor niet voldoende (deskundige) ambtenaren. Mosterd na de maaltijd!

Wel zag ik in het denken van de PvdA in Amsterdam een kleine wijziging. Deze partij stelt voor om de grondkosten (die ellendige erfpacht) van koopwoningen te verlagen indien de bouwer ze omzet in huurwoningen. Kijk dat is nu een begin van toegeven aan mijn veel geponeerde stelling dat de grondkosten door die ellendige erfpacht in Amsterdam veel te hoog zijn. En, dat dit mede de oorzaak is van het niet verkopen van nieuwbouwwoningen aldaar. Maar uw merkt het alweer de

PvdA, die helaas erg dominant is in de hoofdstad, is slechts tot zo�n stap bereid als die stap meer (goedkope) huurwoningen oplevert. Ik hoor u denken, dus meer stemmen.

Vanaf 1945 heeft Amsterdam met alle middelen geprobeerd om de socialistische theorie van de maakbare samenleving te realiseren. Dat is volledig mislukt, maar zij is nog niet bereid dit toe te geven. Amsterdam wil aantrekkelijk zijn voor bijstandstrekkers, werklozen, �losers�, hoeren, hoerenlopers, dronken Engelse toeristen en nog wat meer van dat volk. Daarbij vergeet zij wie de schoorsteen in zo�n stad laat roken: harde werkers met lage, midden- en hoge inkomens.

Deze stad heeft spenders nodig en minder mensen die veel belastinggeld kosten en overlast bezorgen. Deze mensen willen ook goed wonen en betalen daar graag voor, maar betalen natuurlijk liever niet teveel. Zoals zij te veel betalen voor het gebruik van de grond, erfpacht, welk geld opgaat aan die vermaledijde gemeentebegroting.

Hans Broeren

makelaar o.g. in Amsterdam

(www.broeren.com)

Reageer op dit artikel