nieuws

Kamercommissie buigt zich over kosten hsl en Betuwelijn

bouwbreed Premium

den haag – Een speciale kamercommissie gaat zich bezighouden met de financiële perikelen rond de hsl en Betuwelijn. Afgelopen week heeft het presidium besloten tot instelling van zon commissie.

De leden zullen onderzoeken hoe het komt dat de budgetten van de hsl en de Betuwelijn zo uit de pas lopen met de oorspronkelijke ramingen. De partijen moeten echter nog vergaderen wie zij kandidaat stellen. Voor de PvdA is A. Duivesteijn naar voren geschoven en hij wordt ook vrijwel zeker voorzitter.

Directe aanleiding voor het onderzoek is een vernietigend rapport van de Algemene Rekenkamer, die afgelopen zomer concludeerde dat de Kamer “onvolledig en daardoor onvoldoende inzichtelijk” was ingelicht over een extra risicoreservering van bijna 1 miljard euro.

Dat was voor het parlement de druppel die de emmer deed overlopen De afgelopen jaren is de Kamer door achtereenvolgende ministers van Verkeer en Waterstaat voortdurend geconfronteerd met hogere kosten dan geraamd voor de zogenoemde megaprojecten.

Het onderzoek moet uitwijzen waardoor die kosten de pan zijn uitgerezen en hoe die in de toekomst beter in de hand kunnen worden gehouden. De commissie zal tientallen mensen ondervragen, waaronder voormalige ministers van Verkeer en Waterstaat.

SP, GroenLinks en de SGP wilden meteen het zwaarste parlementaire onderzoeksinstrument inzetten: de enquête waarin mensen onder ede worden verhoord. De andere partijen vonden dat een stap te ver gaan.

Reageer op dit artikel