nieuws

IVBN wil af van maximale huurprijs

bouwbreed Premium

voorburg – De IVBN wil van de landelijke maximale huurprijs af. Dat heeft de vereniging van institutionele vastgoedbeleggers laten weten in reactie op de laatste plannen van minister Dekker van VROM. De bewindsvrouw wil een soepeler huurbeleid invoeren om de vastgelopen woningmarkt vlot te trekken.

De IVBN is niet blij met de huidige regeling omdat deze geen recht doet aan de lokale huurmarkt. Een woning in het niet zo populaire Delfzijl heeft door het bestaande beleid eenzelfde maximaal redelijke huur als een vergelijkbare woonstede in het hippe Amsterdam. Verhuurders kunnen hierdoor moeilijk op nieuwe trends inspelen.

Naast de mogelijkheid om de huren op de lokale markt af te stemmen, wil de IVBN een extra marge bij het verhogen van de huren. Volgens de bestaande afspraken mag de huur maximaal stijgen met de gemiddelde inflatie over de afgelopen vijf jaar. Om niet achter te blijven bij nieuwe ontwikkelingen, willen de leden van de belangenvereniging de mogelijkheid hebben om de huur met de inflatie van het laatste jaar plus 1 tot 3 procentpunt te verhogen.

De gevolgen van het huurbeleid dat de afgelopen jaren is gevoerd, tekenen zich volgens de IVBN steeds duidelijker af. De huurmarkt zit momenteel vast omdat mensen relatief weinig betalen voor hun woning. De koop van een eigen huis, dat veel meer kosten met zich meebrengt, is daardoor onaantrekkelijk geworden. Daarbij komt dat het slechte economische klimaat de woonconsument voorzichtig heeft gemaakt, waardoor de vraag naar huurhuizen sterk is gestegen en koopwoningen leeg blijven staan.

Corporaties

IVBN is niet de enige die meer ruimte wil bij het vaststellen van de huren. Ook corporaties vragen via hun lobbyclub Aedes om een beleid dat hogere huren toestaat.

Voorzitter W. van Leeuwen van de belangenvereniging is dan ook blij met de plannen van de minister. “Het is een grote operatie die zij aankondigt. Daar heb ik bewondering voor, zij neemt op deze manier haar bestuurlijke verantwoording”.

Onderhandelen

Van Leeuwen wil graag onderhandelen met Dekker over meer marktconforme huren. Belangrijke rol daarbij spelen de woningen waarvoor het Rijk huursubsidie betaalt. Om die kosten in de hand te houden, mogen de huren van deze huizen niet te sterk stijgen. “Wij willen daar graag aan meewerken. Maar dat moet goed uitgezocht worden, want het gaat om veel geld.”

Naar verwachting zijn de branche en de bewindsvrouw het dit voorjaar op hoofdlijnen eens over het nieuwe huurbeleid dat vanaf 2005 wordt ingevoerd.

Reageer op dit artikel