nieuws

Isolatiebedrijven luiden noodklok

bouwbreed Premium

den haag – Vijf brancheorganisaties werkzaam in de slotfase van het isolatieproces, tekenen protest aan tegen het kabinetsplan de energiepremieregeling te schrappen. De als rampzalig beschouwde maatregel zal volgens beroepsgroepen als schilders en glaszetters mogelijk vijftienhonderd arbeidsplaatsen kosten.

Met de streep door de premieregeling spant volgens de organisaties het kabinet het paard achter de wagen. “Om de isolatiemaatregelen in de bestaande bouw te stimuleren, wordt 13 miljoen euro aan subsidie verstrekt. De feitelijke waarde van de getroffen maatregelen vormt echter een veelvoud van het bedrag. De gerealiseerde isolatiemaatregelen vertegenwoordigen een waarde van meer dan 100 miljoen euro”, rekent de gelegenheidscoalitie voor. Tot de organisaties die front maken behoren de Vereniging van Erkende Na-Isolatiebedrijven (Venin), schildersfederatie Fosag en glasclub GBO. Het vijftal wordt gecompleteerd door de gevelspecialisten en energie-adviseurs van LSGI en AvEPA.

De organisaties ergeren zich eraan dat per 16 oktober plotseling de regeling is beëindigd. Verzocht wordt de financiële steun in elk geval overeind te houden tot in 2006 Europese verplichtingen van kracht worden.

In de buitenschil van de woningen zijn nog uiterst effectief maatregelen uitvoerbaar om de uitstoot van energie en kooldioxide te beperken. In de huidige voorraad woningen bevindt zich aan ongeïsoleerd oppervlak nog 160 miljoen vierkante meter buitenmuur, een kwart miljard vierkante meter vloer en 60 miljoen vierkante meter daken. Bovendien moet de ketel harder branden vanwege 60 miljoen vierkante meter enkele beglazing. Door het ongeïsoleerde oppervlak aan te pakken is op jaarbasis ruim 6 miljard kuub gas te besparen. De isolatiemaatregelen kunnen een beperking van de uitstoot koolstofdioxide teweegbrengen ter grootte van 10,4 megaton.

Volgens de brancheorganisaties is verstrekking van subsidies een onmisbaar instrument. De financiële steun wordt een noodzakelijke katalysator geacht om een moeilijk te bereiken doelgroep over te halen op vrijwillige basis isolatiemaatregelen te treffen.

De organisaties zijn een actie gestart onder de slogan �Nederland zonder warme jas! Wij staan in de kou!� Om goed de winter door te komen stelt de club van vijf voor op offensieve wijze het isoleren te bevorderen. Gepleit wordt voor een effectieve voorlichtingscampagne en een nauw overleg met de directe betrokkenen. De organisaties adviseren de energiepremie op apparaten af te schaffen en de ecotax toe te passen voor de doelen waarvoor de belasting bedoeld is.

Reageer op dit artikel