nieuws

Huis & Appartement blijft maar groeien

bouwbreed Premium

rotterdam – “Eigenlijk willen we naar zoiets als de Batibouw. Daar heb ik heel goed naar gekeken”, zegt Bart Regeer van het organisatiebureau Ahoy Rotterdam. Batibouw is de jaarlijkse beurs in Brussel waar bouwbedrijven en consumenten elkaar rechtstreeks benaderen. “In Nederland bestaat een dergelijke beurs nog niet, maar de mogelijkheden voor de particulier nemen wel toe.”

Geen wonder dus dat de beurs gegroeid is. Vorig jaar trok hij onder de naam �VvE Info� 140 exposanten, dit jaar voor het eerst onder de naam �Huis & Appartement� 192 exposanten. Het bruto oppervlak nam toe van 4000 naar 7000 vierkante meter.

Bovendien was er een aantal symposia, niet alleen de bijeenkomst van de VvE Belang, de belangenvereniging voor appartementseigenaren. “De bouwbeurzen in Amsterdam en Utrecht zijn niet bedoeld voor consumenten”, aldus Regeer. “Een echte consumentenbeurs bestond nog niet. We hebben daarom de doelgroep verbreed van appartementseigenaren naar alle eigenaren van woningen, appartementen zowel als grondgebonden. We hebben de consumenten benaderd via de koepelorganisaties zoals VvE Belang en Vastgoed Belang; daarnaast via Vivenda, de woonkrant van de Telegraaf, het televisieprogramma Eigen Huis & Tuin en de lokale omroep van Rotterdam. Het bedrijfsleven is via direct mail voor de beurs uitgenodigd.”

Vastgoed Belang

Dr. D.K.J. Tommel is voorzitter van Vastgoed Belang, de Nederlandse Vereniging van Eigenaren en Beleggers. Hij leidde het symposium �Kansen en mogelijkheden voor de particuliere belegger�. In Nederland worden 443.000 woningen verhuurd, waarvan 291.000 door particulieren en 152.000 bedrijfsmatig. Na de corporaties is de groep particulieren dus de grootste aanbiedende partij, merkt Tommel op.

Jaarlijks investeren de particuliere beleggers 4 miljard euro. Het rendement is laag, van 1 tot 3 procent. Het enige risico is de gemeente, die tot groot onderhoud kan dwingen zonder dat er voldoende inkomsten tegenover staan. “Het rendement is veel te laag, zowel voor de bedrijfsmatige belegger als voor de belegger in box 3”, aldus Tommel. “Wij menen dat de waarde bij lege verkoop ons bezit is. Het rendement moet tenminste gelijk zijn aan het rendement op staatsleningen. Op die manier kan de sector zichzelf in stand houden.” Een ruimer huurbeleid is dan ook onvermijdelijk. Vanaf 2005 schept de overheid meer ruimte om de inkomsten uit particuliere verhuur op een redelijk niveau te brengen.

F.G.M. Schuurs, directeur van VvE Belang, kon zijn geluk niet op toen hij zag dat er minstens vierhonderd appartementseigenaren in de zaal zaten. “De belangstelling voor de beurs is overdonderend”.

Wat somberder van toon merkte hij op, dat het nieuwe appartementsrecht al een jaar bij de Tweede Kamer ligt te wachten op behandeling. Het idee van minister Wijn om belasting te heffen over onderhoudsreserves van Verenigingen van Eigenaren (van appartementsrechten) verwees hij rechtstreeks naar de prullenmand. “De minister is absoluut verkeerd bezig. Het geld in de pot van een VvE is niet meer van de individuele eigenaren. Bovendien is het veel te omslachtig, de beheerders moeten het opstellen, de eigenaren moeten ermee instemmen, de belastingdienst moet controleren. Dat lukt in de praktijk niet. Tenslotte zullen de kosten de baten verre overtreffen.”

VvE Belang gaat ervoor knokken dat de belasting op onderhoudsreserves van VvE�s niet door zal gaan. De Tweede Kamer toont zich echter nog niet zeer geïnteresseerd, het onderwerp lijkt niet tot de verbeelding te spreken en het gaat in verhouding niet om veel geld.

Als de VvE�s belasting moeten betalen, kunnen zij dan ook de rente aftrekken van al of niet hypothecaire leningen?

Mr. N.L.J.M. Rijssenbeek van Rijssenbeek Advocaten uit Arnhem stelt beslist: “Wij vinden dat een VvE niet kan lenen of zich anderszins laten financieren. Om te beginnen mag een VvE geen overeenkomst aangaan die langer duurt dan een jaar, ten tweede is het doel van de VvE reserveren, sparen.” Toch zijn er instellingen zoals de Rabobank, die bereid zijn onderhoud te financieren. “Alleen als alle eigenaren persoonlijk tekenen”, aldus de jurist.

Rijssenbeek kan de redenering van de minister, die het spaargeld wil belasten, wel volgen. “Je kunt je er iets bij voorstellen, maar juridisch kan het niet. Een VvE is niet belastingplichtig en het spaargeld maakt geen deel meer uit van het eigen vermogen van de eigenaren. Bovendien is het onuitvoerbaar, een ballon die zal worden doorgeprikt.” Ondertussen maakt het voorstel duidelijk dat een VvE een vreemde constructie is, geen vrijwillige maar een wettelijk voorgeschreven vereniging, die vaak helemaal niet functioneert.

Op het eerste gezicht is �Huis & Appartement� een bouwbeurs, maar bij nader inzien verschilt hij toch echt van de Bouwbeurs in Utrecht en de BouwRAI in Amsterdam.

Aanbieders van diensten en producten richten zich direct op de eigenaren en ook op de huurders, want de beurs wordt ook bezocht door vertegenwoordigers van huurdersverenigingen. Verzekeraars, onderhoudsplanners, makelaars en juristen staan gebroederlijk samen met betonreparateurs, leveranciers van kunststof kozijnen, aannemers en installateurs in dezelfde hal. Het lijkt erop dat de formule aanslaat. Misschien kan volgend jaar worden uitgebreid met een symposium over de bouw- en milieutechnische kanten van renoveren.

De VvE�s staan immers aan de vooravond van een enorme operatie, de woningen moeten niet alleen worden onderhouden, maar ook aangepast aan de eisen van deze tijd. Dat vraagt om bijzondere oplossingen, inventieve details en een slimme, financieel haalbare aanpak. Hoe dan ook, de beurs �Huis & Appartement� staat ook volgend jaar weer op het programma.

�De beurzen in Amsterdam en Utrecht zijn niet bedoeld voor consumenten�

Reageer op dit artikel