nieuws

Hoogleraar: Rivierverruiming ecologische misser

bouwbreed Premium

nijmegen – De waterbeheersingsmaatregelen die worden voorgesteld in de Nota ruimte voor de rivier dreigen een ecologische misser te worden. Als de plannen van de overheid doorgaan, is de kans groot dat ecologen er over 30 jaar even negatief over denken als nu over de Deltawerken.

Dat zei prof.dr. P. Nienhuis, hoogleraar Milieukunde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, afgelopen vrijdag. Nienhuis, ook wel bekend als de rivierenprofessor, gaat met pensioen. Bij zijn afscheid waarschuwde Nienhuis voor het laatst voor hokjesdenken bij de aanpak van hoogwaterproblematiek.

“Het is technisch en qua veiligheid mogelijk de Deltadammen, die de zee volledig afsluiten van de rivieren, bij hoogwater op een een kiertje te zetten. Als je dat doet zijn er veel minder ingrepen in en langs de rivieren nodig, omdat het rivierwater dan onbelemmerd in zee kan stromen. Maar in alle waterbeheersingsplannen komt deze ecologisch veel betere aanpak niet voor. De overheid dreigt een misser te begaan”, zegt Nienhuis.

Volgens Nienhuis bevatten de rivierbodems grote hoeveelheden giftige stoffen als cadmium en pcb�s, een erfenis uit de jaren zestig toen onbelemmerd op de rivieren werd geloosd.

De giftige stoffen zitten opgeborgen in sliblagen, maar komen aan de oppervlakte als op grote schaal in de geulen en uiterwaarden gaat worden gebaggerd om de rivieren uit te diepen. “Het gaat om gifgrond klasse 4, een direct gevaar voor de volksgezondheid. Waar moet je daarmee naar toe”, vraagt de hoogleraar zich af.

Nienhuis maakt zich ook zorgen over de ontwikkeling van nieuwe natuur, een populair item in het huidige rivierbeleid. “Overal ontstaat dezelfde natuur. Een ruige uiterwaard met nevengeulen en ooibos kan passen in de Gelderse Poort bij Nijmegen, maar in de Hurwenense Uiterwaard bij Zaltbommel is het oer-Hollandse open weidelandschap met koeien misschien veel meer gewenst. Men moet veel meer tijd nemen om na te denken over de toekomstige inrichting van het uiterwaardenlandschap.”

Nienhuis stelt dat er veel meer deskundigen bij de Hollandse waterproblematiek moeten worden betrokken. “Veiligheid staat voorop, maar waterbeheer is ook een zaak van natuurbeheer en hydrologie en ecologie. Ook de esthetiek van het landschap is van belang.”

Integrale visie

Nienhuis heeft daarom grote verwachtingen van het academische Centrum voor Water en Samenleving dat in Nijmegen is opgericht. “Zij kunnen een integrale visie leveren, met zowel aandacht voor angst voor dijkdoorbraken als voor dijkverhogingen en baggeren. Rivierbeheersing houdt niet op voor de deuren van de Deltasluizen”, zo meent Nienhuis. (anp)

Reageer op dit artikel