nieuws

HLA ondermijnt met publiciteit vertrouwen Klic

bouwbreed

maarssen – Softwareleverancier HLA ondermijnt met het in de publiciteit brengen van het onderzoek naar het functioneren van het Kabel en Leidingen Informatie Centrum (Klic) het vertrouwen dat het centrum in de branche geniet. Dat zegt directeur Rietjens van Klic desgevraagd in een reactie op het nieuwste rapport van HLA.

Directeur Rietjens zegt bij herhaling geprobeerd te hebben de onderzoeken van de softwareleverancier HLA naar de kwaliteit van het werk van Klic te controleren aan de hand van de eigen gegevens. Contact daarover met HLA is tot nu toe echter op niets uitgelopen. Ook het laatste rapport van HLA en de onderliggende Klic-gegevens heeft Klic niet van HLA gekregen.

Rietjens is er alles aan gelegen de commotie rond de kwaliteit van het werk van Klic te beëindigen. Hij zegt bij herhaling bij de software leverancier te hebben aangeklopt om te zien met welke gegevens en met welke werkwijze zij tot hun conclusies komen.

Hij beaamt dat niemand gebaat is bij het voortduren van de onenigheid, maar zegt er alles aan te doen om die weg te nemen. “We hebben zelf onderzoek laten doen door Kiwa. Daar kwam een laag percentage fouten uit, dat wij nog te hoog vonden. Wij zijn doende verbeteringen door te voeren. En contact met HLA levert niks op. Wat moet je dan nog meer?”, vraagt Rietjens zich af.

De directeur vindt wel dat er een eind moet komen aan de situatie. Wat HLA doet, schaadt de branche stelt hij, want het ondermijnt het vertrouwen dat noodzakelijk is voor goed functioneren van het centrum. Bovendien brengt dat een eventuele rol voor Klic in gevaar in geval er een wet komt die registratie van kabels en leidingen regelt.

Economische Zaken is doende zo�n wettelijke registratie voor te bereiden. Maar het kunnen beschikken over digitale bestanden van de ondergrond is maar een deel van wat gebeuren moet. Aanvragen van informatie door aannemers zou verplicht moeten zijn en de aannemers zouden blind moeten kunnen vertrouwen op de juistheid van de informatie die ze krijgen.

Het Klic zou het faciliterende werk dat ze nu doen kunnen blijven doen door gebruik te maken van de (wettelijke) bestanden van het ministerie aan wie de zaak is toevertrouwd. Uitgangspunt daarbij is het perfect functioneren van Klic.

Naar zeggen van Rietjens zijn de kabel- en leidingbeheerders die het Klic financieren (dat zijn ze vrijwel allemaal) overigens niet tegen een wettelijke regeling. Het zou verbetering van het hele proces alleen maar bespoedigen.

Reageer op dit artikel