nieuws

Grondprijs afstemmen op woningmarkt

bouwbreed

hilversum – Gemeenten moeten hun grondprijzen aanpassen bij de actuele omstandigheden op de woningmarkt. Dat vindt voorzitter W. van Leeuwen van Aedes, vereniging van woningbouwcorporaties. Een lagere grondprijs maakt het volgens de branche-organisatie mogelijk om terreinen die nu braak blijven liggen, toch te bebouwen.

De huidige geringe interesse voor dure koopwoningen legt de nieuwbouwplannen die nog op de plak liggen stil. “Ontwikkelaars beginnen nu niet met de bouw omdat zij de woningen niet verkocht krijgen”, legt Van Leeuwen uit. Zulke stappen vindt de Aedesbestuurder niet uit te leggen. Te meer omdat de woningbouwproductie van dit jaar met naar schatting 60.000 eenheden ruim eenderde achterblijft bij de geplande nieuwbouw.

Zo rond de eeuwwisseling gingen de duurdere koopwoningen nog als warme broodjes over de toonbank. Door de huidige vertraging in de economische ontwikkelingen, is die situatie totaal veranderd. Veel mensen wachten tot de storm voorbij is, blijven zitten en kopen geen woning. Door de verschuiving op de woningmarkt vallen de grondprijzen in verhouding hoog uit. “Het is niet eerlijk om een grondprijs in rekening te brengen op basis van verwachtingen die drie jaar geleden zijn vastgesteld”.

Om de niewbouw weer vlot te trekken moeten alle betrokken partijen water bij de wijn doen. “De gemeenten zetten een streep door de verwachte hoge grondopbrengsten, de ontwikkelaars moeten op iets minder winst rekenen en de corporaties doen het de komende jaren met een grotere onrendabele investering”, licht van Leeuwen zijn standpunt toe.

Minister Dekker van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) gaat de kunstmatig laag gehouden huurprijzen van woningen omhoog schroeven. Van Leeuwen is daar gelukkig mee. “Als de huren gekoppeld worden aan de kwaliteit en corporaties marktgerichte huren kunnen vragen, ontstaat er meer doorstroming”.

Door de huursom jaarlijks met de inflatie plus maximaal 3 procent te verhogen, wil Van Leeuwen de prijzen in evenwicht brengen met de markt. Voor gettovorming in slechte wijken – tegenstanders van het plan hebben hiervoor gewaarschuwd – is hij niet bang. “Het zou zelfs wel eens zo kunnen zijn dat bewoner bij een hogere huur makkelijker overgaat tot de koop van de woning.”

De uiteindelijke huurverhoging wordt wat Van Leeuwen betreft door de lokale woningmarkt bepaald. Daarbij wil hij in overleg met Dekker zwakkere groepen een korting geven op de marktgerichte huurprijs. “De minister moet maar zeggen welke mensen dat zijn. Over de kosten van de compensatie die deze groep krijgt, gaan we dan in onderhandeling”.

Reageer op dit artikel