nieuws

Glasvezelplan corporatie mist financiering

bouwbreed Premium

baarn – Er is nog geen geld voor het glasvezelplan van Portaal. Eén van de beoogde financiers plaatst grote vraagtekens bij de financiële risicos die de corporatie neemt. Portaal wil voor 95 miljoen euro al zijn 60.000 huurders op het snelle digitale kabelnetwerk aansluiten.

Een deel van de investering wil bestuursvoorzitter A. van Usen van Portaal bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) onderbrengen, zodat hij met dekking van de garantieverstrekker tegen lage rentes geld kan lenen. Maar de instelling heeft hierover nog geen besluit genomen.

“We weten nog helemaal niet of de plannen voor een garantie in aanmerking komen. Daarnaast hebben we nog geen zicht op de financiële risico�s waarbij het nog maar de vraag is of we die willen accepteren”, reageert hoofd juridische zaken M. Habets van het WSW. Zij verwacht dat over het project, dat zij beschrijft als een “mooi en goed initiatief”, pas in de loop van volgend jaar een besluit kan worden genomen.

Het waarborgfonds is gebonden aan een reglement waarin is vastgelegd aan welke projecten een garantstelling kan worden verleend. Habets: “Daar staan een heleboel dingen bij, maar glasvezel in elk geval niet.” Voor de moderne communicatiekabels van Portaal zou daarom een aparte afspraak moeten worden gemaakt. Daarbij komt dat als het WSW dekking verleent, de plannen moeten worden goedgekeurd door het ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Portaal-bestuurder Van Usen praat op het moment met drie kabellegbedrijven over de miljoenenopdracht. Onderdeel van de onderhandelingen is een onderhoudscontract van dertig jaar en mogelijk grote vervolgopdrachten.

“De Amsterdamse corporaties Eigen Haard en Patrimonium kijken de kat nog letterlijk uit de boom, maar ze hebben wel interesse getoond”, schetst Van Usen de mogelijkheden.

Om de opdracht binnen te halen, moet de bouwer zelf een fors deel van de investeringen voor zijn rekening nemen. Een klein deel van het budget financiert woningcorporatie Portaal uit eigen middelen. Daarvoor wil Van Usen de reserveringen aanspreken die zijn bedoeld voor het aanpassen van woningen voor bijvoorbeeld ouderen of gehandicapten.

Via het glasvezelnetwerk, dat binnen één jaar in de grond moet zitten, gaat Portaal voor 50 euro per maand telefoon, snel internet en televisie aanbieden aan zijn huurders. Van Usen denkt zelf aan nog meer mogelijkheden. “Een arts kan zijn patiënt op afstand bezoeken en mensen die aan de hartbewaking liggen in de gaten houden. Of denk bijvoorbeeld aan onderwijs via internet. Je kunt de hele wereld thuis brengen.”

Reageer op dit artikel