nieuws

Gedragscode VVNH leidt tot omslag in houtsector

bouwbreed

In het artikel Internationale houtoorlog nog lang niet voorbij, Cobouw, 21 november 2003 (nummer 217) beweert Ingrid Visseren, betrokken bij de bossencampagne van milieuorganisatie Greenpeace, dat de houthandel niet werkelijk geïnteresseerd is in een duurzame houtproductie “Onzin”, meent André de Boer.

Volgens Greenpeace heeft de houtsector haar masker afgezet en toont ze nu haar ware gezicht. De milieuorganisatie zal verbaasd zijn over wat zich onder dat masker bevindt.

Wat de VVNH betreft een gezicht dat bereidwilligheid en openheid uitstraalt. Hoewel we menen dat de 50 procent illegaal hardhout uit de campagne van Greenpeace schromelijk overdreven is, vinden we even goed dat er nog veel verbeterd kan worden op dit vlak. Daarom hebben we het initiatief genomen voor een strikte gedragscode.

Deze gedragscode is opgenomen in het VVNH beleidsplan �Een gezonde toekomst voor hout 2003-2005�, dat op 6 februari 2003 werd uitgereikt aan Marijke Vos, Tweede Kamerlid voor GroenLinks. Zeven bepalingen verplichten de aangesloten houtondernemingen inspanningen te leveren op gebieden als herkomst, legaliteit en duurzaamheid van hout. Voor 31 december 2003 moeten onze leden de gedragscode ondertekenen. Wie dat niet doet, wordt het lidmaatschap ontzegd. Inmiddels hebben 250 van de 280 leden ondertekend.

Waarschijnlijk zullen we door het nieuwe beleid een klein aantal leden verliezen. De VVNH ondersteunt haar leden in het naleven van de gedragscode. Zo heeft het bestuur onlangs besloten een eigen keuringsfaciliteit in het leven te roepen. Aanleiding daarvoor was de opheffing van Stichting Keurhout, waardoor een probleem voor onze leden dreigde te ontstaan. Leden willen graag ondersteund worden in de juiste keuze voor een certificaat. De vereniging biedt per 1 januari 2004 deze ondersteuning zelf aan. Een college van deskundigen beslist zelfstandig of een certificaat voldoet aan de minimumeisen van de Nederlandse overheid. De milieuorganisatie Greenpeace zou volgens ons juist blij moeten zijn met deze stap. Zonder dit initiatief zou het per 1 januari 2004 ontbreken aan een instantie waar houtondernemingen certificaten kunnen laten valideren. De VVNH voorkomt dit.

Transparant

Verder is dit jaar een legaliteitsverklaring opgesteld die onze leden naar houtleveranciers over de hele wereld kunnen sturen. Met ondertekening garandeert een leverancier de legaliteit van zijn hout. Een aantal leden heeft al kenbaar gemaakt dat zij alleen zaken doet met leveranciers die de legaliteitsverklaring ondertekenen. We zien de verklaring als een eerste stap naar een transparant traceringssysteem, waar we groot voorstander van zijn. De ervaring leert echter dat de situatie in de tropenlanden een universeel traceringssysteem in de weg staat. De VVNH heeft daarom besloten om specifieke systemen op te zetten die aansluiten bij de situatie in een bepaalde regio, te beginnen in Indonesië.

Het is de houtsector ernst met het duurzaam beheren van bossen en het bestrijden van de illegale importen van hardhout. We werken stap voor stap aan een gezonde toekomst voor hout.

André de Boer

Directeur Vereniging Van

Nederlandse Houtondernemingen (VVNH) in Almere

(vvnh@wxs.nl)

Greenpeace zou juist blij moeten zijn met deze stap

Reageer op dit artikel