nieuws

FNV komt met forse boodschappenlijst

bouwbreed Premium

amsterdam – Geen stijging van de contractlonen, maar wel een stevige boodschappenlijst. Daarmee stuurt de vakcentrale FNV de cao-onderhandelaars op pad. Reparatie van het kabinetsbeleid staat boven aan de lijst. De FNV schat de loonruimte hiervoor op 4 procent.

“Werkgevers die dachten na het Najaarsakkoord gemakkelijke onderhandelingen tegemoet te gaan, komen bedrogen uit”, klinkt het uit de mond van cao-coördinator Agnes Jongerius. Dat blijkt ook wel uit de definitieve FNV-nota arbeidsvoorwaardenbeleid 2004.

Weliswaar stelt de vakbeweging geen structurele looneis, zoals ook is afgesproken in het Najaarsakkoord, maar er zijn genoeg andere zaken om de cao-onderhandelaars aan het werk te houden. De brede pensioenproblematiek, afspraken over scholing en banen en leerplekken voor jongeren en ook heel nadrukkelijk deals over werkgeversbijdragen aan de kinderopvang zijn onderwerpen waar lang en heftig over onderhandeld kan worden.

Boven aan de wensenlijst prijkt zoals verwacht vooral reparatie van het kabinetsbeleid. Dat geldt vooral voor de gezondheidszorg.

Tijdens het Najaarsoverleg bleek dat het kabinet nauwelijks wilde bewegen in de ingrijpende voorstellen op dit gebied die iedereen fors in de portemonnee raken. De FNV wil die ingrepen verzachten door collectieve verzekeringen af te sluiten voor werknemers die in het ziekenfonds zitten.

Komend jaar zal een aanvullende ziekenfondsverzekering naar verwachting zo�n 18 euro per verzekerde per maand kosten. De nominale premie voor de hoofdverzekerde bedraagt ongeveer 32 euro. “Tel je die premies op, dan kom je op 50 euro per maand per verzekerde. De introductie van de een gangbare werkgeversbijdrage van 50 procent levert de werknemers dan omgerekend 300 euro bruto per volwassen verzekerde per jaar op”, rekent Jongerius voor.

Daarbij tekent zij aan dat van alle ziekenfondsverzekerden slechts 7 procent collectief aanvullend verzekerd is. Wel hebben de meeste ziekenfondsverzekerden een individuele aanvullende polis. Van alle particulier verzekerden is bijna 60 procent collectief verzekerd. “Er is dus sprake van een flinke achterstand. Als we die kunnen inlopen, valt er zeker voor de lager betaalden nog aardig wat te verdienen”, aldus Jongerius. Naast de reparatie in de gezondheidszorg denkt de FNV ook aan een eenmalige bonus in centen of procenten in sectoren die het kunnen dragen. Verder moeten er harde afspraken komen over reïntegratie van zieke werknemers en het voorkomen van ziekteverzuim. Zeker nu werkgevers een loondoorbetalingsplicht van twee jaar aan hun broek krijgen, vindt de vakbeweging dat die onderwerpen nog meer aandacht verdienen.

Reageer op dit artikel