nieuws

Europa mist beleid duurzame elektriciteit

bouwbreed Premium

petten – Het ontbreek in Europa aan een eenduidige Europese richtlijn. Hierdoor verschillen landen sterk in hun beleid voor duurzame elektriciteit. Dit blijkt uit een recent rapport van het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) waarin een overzicht staat van de in Europa aanwezige stimuleringsopties voor duurzame elektriciteit. Volgens ECN maakt het overzichtsrapport �pijnlijk duidelijk dat er […]

petten – Het ontbreek in Europa aan een eenduidige Europese richtlijn. Hierdoor verschillen landen sterk in hun beleid voor duurzame elektriciteit. Dit blijkt uit een recent rapport van het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) waarin een overzicht staat van de in Europa aanwezige stimuleringsopties voor duurzame elektriciteit.

Volgens ECN maakt het overzichtsrapport �pijnlijk duidelijk dat er geen Europese consensus bestaat over de toe te passen mix van beleidsopties�. Het rapport, dat door een aantal onderzoekers van ECN is opgesteld, geeft inzicht in de rol die duurzame elektriciteit speelt in het huidige energie-aanbod. Verder gaat het rapport in op de doelen die zijn gesteld om die rol te vergroten, naast de methoden die daaraan zouden moeten bijdragen.

De onderzoekers hebben bovendien bekeken welke beschikbare instrumenten de lidstaten voor duurzame elektriciteit gebruiken. Ze hebben daarbij onderscheid aangebracht in vijf hoofdgroepen, omdat de instrumenten onderling nogal afwijken met onder meer systemen die gebaseerd zijn op een vaste vergoeding voor geleverde elektriciteit, subsidiesystemen, quotasystemen en �bidding�-systemen.

Het rapport is te downloaden via: www.ecn.nl/library/reports/2003/c03071.html

Reageer op dit artikel