nieuws

Eindhoven blij met proef externe veiligheid spoor

bouwbreed

eindhoven – De gemeente Eindhoven gaat zich samen met Prorail, het ministerie van VROM en de provincie buigen over de eisen die moeten worden gesteld aan de externe veiligheid van het spoorverkeer. Het gaat vooral om het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Wethouder M. Schreurs heeft hiermee een door haar vurig verlangd pilotproject in de wacht gesleept. In 2004 is er eindelijk duidelijkheid, zo is de afspraak. De proef is het resultaat van het overleg met de VROM-bewindslieden Dekker en Van Geel naar aanleiding van problemen rond de bouw van winkelcentrum Piazza Center en de Mediamarkt langs het doorgaande spoor.

Staatssecretaris Van Geel dreigde in te grijpen omdat de bebouwing veel te dicht langs de spoorlijn zou komen staan. Schreurs is achteraf blij met de inmenging door Van Geel, omdat deze ertoe heeft geleid dat de onduidelijkheden in de regels nu eindelijk aangepakt gaan worden.

“Het aardige gevolg is dat de problemen nu eindelijk nu op het juiste niveau worden besproken”, laat ze opgelucht weten. Blij is de wethouder onder meer met met de toezegging van de minister dat ze ervoor zal zorgen dat ook Prorail en VROM meedoen. “Wat mij betreft mag de vlag uit voor deze minister. Wij zouden dat alleen nooit voor elkaar hebben gekregen. “

Van alle partijen wordt de mogelijke bijdrage bekeken. Prorail zou bijvoorbeeld het gebruik van het spoor kunnen aanpassen. VROM kan zorgen voor heldere landelijke regels.

Maar eerst zal de feitelijke situatie in kaart worden gebracht, geeft de wethouder aan. Er staan zoveel projecten op stapel, in Eindhoven maar ook in andere steden, de urgentie om het probleem aan te pakken is groot en dat beseffen alle betrokkenen, weet ze.

Reageer op dit artikel