nieuws

Dekker mist invloed op aantallen woningen

bouwbreed Premium

den haag – Minister Dekker (VROM) is niet aanspreekbaar op aantallen gerealiseerde nieuwbouwwoningen, zo hield ze het parlement voor. Ze is alleen af te rekenen op de afspraken die ze met gemeenten daarover maakt.

Die gemeenten moeten zorgen dat in deze kabinetsperiode minimaal 380.000 woningen bijkomen, zoals de minister in haar actieplan woningbouwproductie heeft beloofd.

Tijdens de voortzetting van het debat over de VROM-begroting hield Dekker het parlement voor dat “ze niet zelf bouwt en daar daarom ook niet op worden aangesproken”. De partijen die daadwerkelijk de huizen neerzetten zijn verantwoordelijk voor het behalen van de 380.000 woningen. “Ook hier in de Kamer lijkt wel eens het beeld te bestaan dat ik vanuit mijn ministerie de touwtjes van de woningmarkt in handen heb. De werkelijkheid is natuurlijk anders”, aldus de minister. Ze blijft bij de verdeling zoals die is vastgelegd in de nota Volkshuisvesting van wijlen staatssecretaris Heerma, die in de jaren negentig de verantwoordelijkheden voor de te bouwen woningen bij gemeenten, corporaties en marktpartijen heeft neergelegd.

De minister maakt met de dertig grootste gemeenten woningbouwafspraken over de nieuwbouw voor de periode van 2005 tot 2010, met concrete aantallen en een tempo waarin de huizen moeten staan. Ze wil daarin voor elkaar krijgen dat per jaar ongeveer zeventigduizend nieuwbouwwoningen worden gerealiseerd. In de Nota ruimte, die in februari verschijnt, is het de bedoeling dat gemeenten en provincies zelf de bevoegdheid krijgen woningbouwlocaties aan te wijzen. Daarmee zouden de streefgetallen gehaald kunnen worden.

Lukt dat niet, dan roept de minister de gemeenten op het matje. Die moeten dan corporaties en marktpartijen aanspreken op hun bouwopgave.

Verantwoordelijkheid

Dekker heeft al wel aangekondigd dat ze de elf rijkste corporaties zal aanspreken op hun verantwoordelijkheid, althans als zij zelf niet snel genoeg tot actie overgaan.

De reparatiewet voor planschade waar een aantal kamerleden om vroegen rondt de minister begin volgend jaar af, waardoor een struikelblok in de plannen is opgeheven.

De grondexploitatiewet waar eveneens om is gevraagd, heeft Dekker inmiddels voorgelegd aan deskundigen en belangenorganisaties. Op dit moment wordt het wetsvoorstel aangepast naar aanleiding van de reacties. Dekker stuurt het voorstel dan ook “op de kortst mogelijke termijn” aan de Tweede Kamer.

Grondeigenaren kunnen dan minder makkelijk de realisatie van bouwplannen tegenhouden. Ze ziet niets in het voorstel van de PvdA�er om ontwikkelaars en corporaties te onteigenen die onvoldoende bouwen. “Ik voel niets voor de manier waarop dan wordt omgesprongen met eigendommen. De gemeente kan vanuit de eigen bevoegdheden praten met de marktpartijen en anders gaan wij om tafel met de gemeente”, aldus Dekker.

Reageer op dit artikel