nieuws

Corporaties leggen nadruk op ouderen

bouwbreed

apeldoorn – Woningbouwcorporaties gaan de komende jaren 80.000 nieuwe ouderenwoningen neerzetten. Dat heeft voorzitter W. van Leeuwen van de lobbyclub Aedes namens de branche laten weten. De bestuurder sprak gisteren op de Bouwdag van Arcares, een belangenorganisatie van verpleeg- en verzorgingshuizen.

Naast plannen voor nieuwbouw willen de sociale huisvesters 30.000 bestaande woningen geschikt maken voor senioren. Met de plannen komen de instellingen tegemoet aan de groeiende behoefte aan woningen voor ouderen. Volgens onderzoek van het ministerie van Volksgezondheid Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) moeten er rond 2015 zo�n 170.000 sociale huurwoningen beschikbaar zijn voor ouderen.

Van Leeuwen is optimistisch. “De afgelopen twee jaar zijn er 27.000 woningen gebouwd die geschikt zijn voor ouderen. We hebben dus nog genoeg tijd om in 2015 aan de vraag te voldoen. Ik vermoed dat we er zelfs over heen gaan”. In de cijfers zijn alle woningen verwerkt die door ouderen kunnen worden bewoond, inclusief levensloopbestendige panden die ook door jongeren worden betrokken.

Aedes durft niet te zeggen wanneer de corporaties met bouwopdrachten de markt op gaan. Van Leeuwen: “Door alle procedures is de doorlooptijd van dergelijke plannen lang. Maar de ambitie is hard en de financiering is rond. Daarmee hebben wij onze verantwoordelijkheid genomen”.

Samenwerking

Het onderzoek is door Aedes en Arcaris uitgevoerd in samenwerking met de Landelijke Vereniging Thuiszorg en de Maatschappelijk Ondernemers Groep, een brancheorganisatie voor maatschappelijke dienstverleners, jeugdzorginstellingen en kinderopvangcentra. Eind november wordt het rapport, dat nu nog in een afrondende fase is, in zijn geheel bekendgemaakt.

De kabinetsplannen om sterk op de zorg te bezuinigingen, baren Van Leeuwen zorgen. Zo functioneert de ondersteunende dienstverlening voor zelfstandig wonende ouderen nog niet goed. Daarnaast hangt de thuiszorg een forse budgetbeperking boven het hoofd.

Corporaties nemen bij de bouw van zorgcomplexen onrendabele investeringen en veel extra inspanningen voor hun rekening. Maar de plannen worden moeilijk uitvoerbaar als de zorgpartners van de corporaties plotseling geen budget hebben om de benodigde dienstverlening aan te bieden. “Het mag toch niet zo zijn dat lokale initiatieven die het rijksbeleid invulling geven, inzakken onder invloed van diezelfde rijksoverheid, benadrukt Van Leeuwen zijn ongerustheid tijdens de Arcares Bouwdag in Apeldoorn.

Reageer op dit artikel